Skip to main content

پایانه باربری شیراز ⭐09170892005 شماره تلفن پایانه باربری شیراز

برای دریافت خدمات باربری بین شهری و برون شهری مانند باربری شیراز به تهران و شیراز به داراب میتوانید به پایانه باربری شیراز مراجعه نمایید و حمل بار در شیراز را سفارش دهید.

 

در این بخش سعی داریم تا شما را با شرکت های حمل بار و باربری بین شهری شیراز که در پایانه باربری شیراز مستقر هستند، آشنا کنیم. انواع خودروهای باربری نیسان، وانت، خاور، کامیون، ایسوزو را میتوانید از این باربری های درخواست کنید و مطابق به مقدار بار خود انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شماره باربری شیراز با ما در ارتباط باشید.

پایانه باربری شیراز

جدول شرکت های باربری پایانه باربری شیراز

تمامی شرکت های فعال در پایانه باربری شیراز، تحت نظارت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس می باشند و به منظور حمل بار، بارنامه و بیمه نامه از پایانه باربری شیراز دریافت می کنند. لازم به ذکر است که شرکت بارکوب دارای مجوز حمل ونقل و باربری در شیراز و از شیراز به سراسر ایران می باشد و میتوانید از خدمات حمل بار در شیراز با انواع خودروهای باربری ایسوزو شیراز، خاور و کامیون بهره ببرید.

جدول زیر لیست بهترین باربری ها و شماره تفن پایانه باربری شیراز را در اختیار شما قرار داده ایم. برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در حوزه باربری میتوانید با کارشناسان بارکوب تماس بگیرید.

نام شركتشماره تلفننام باربری
باربران جنوب۳۲۴۲۳۰۲۱شيراز، پايانه بار غرفه ۴۴
راحيل ترابر۳۲۴۲۳۲۳۴شيراز، پايانه بار اكبرآباد غرفه شماره ۶
بزرگ ره آورد تيزرو۲۴۲۸۰۶۹ركن آباد، پايانه بزرگ شيراز غرفه ۲۴
سپهربارشيراز۰۷۱۳۲۴۲۶۶۹۹شيراز، پايانه بار اكبرآباد غرفه ۱۲
سعادت مهر شيراز۳۲۴۲۳۰۴۶شيراز، كمربندي اكبرآباد پايانه بار غرفه ۱۰
سلامت بار كشاورز شيراز۰۷۱۳۸۳۳۴۱۳۸شيراز – كمربندي اكبر آباد – پايانه بار بزرك شيراز
ره آوردفارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸شيراز، پايانه بار اكبرآباد غرفه ۱۱
آريابار فارس۰۷۱-۳۲۴۲۳۶۰۱شيراز، پايانه اكبرآباد غرفه ۵
سليم ترابر شيراز۳۲۴۲۳۵۹۱شيراز، پايانه بار
بنيان بار صديق۳۲۴۲شيراز، پايانه بزرگ بار اكبرآباد
شاهيان شيراز۳۲۴۲۴۲۴۷شيراز، كمربندي اكبرآباد، پايانه بارشيراز غرفه ۳۳
امين بارشيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۴پايانه شيراز غرفه ۳۰
راوند فارس۰۷۱۳۲۴۲۶۷۰۴شيراز، كمربندي اكبراباد پايانه بار شيراز دفتر۳۴
نسيم ترابر شيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۶شيراز، كمربندي ركن اباد، پايانه بار شيراز دفتر شماره ۳۵
ميعادبار۰۷۱۵۳۸۲۳۱۳۲ني ريز، بلوار امام رضا، پايانه بار
نام آوران بار شيراز۳۲۴۲۳۵۹۹شيراز، پايانه بار دفتر ۴۱
همراه بار شيراز۳۲۴۲۶۷۱۵شيراز، كمربندي اكبر اباد، پايانه بار دفتر شماره ۷، شركت همراه بار شيراز
خليج فارس (شيراز)شيراز، پايانه بار غرفه ۳۸
هنروران جاده شيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۵۵شيراز، پايانه بار شيراز غرفه شماره ۳۱
رهروان بزرگ دنا۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۱شيراز، پايانه اكبراباد غرفه ۳۲
هما ترابر شيراز۳۲۴۲۳۵۹۷شيراز، پايانه بزرگ بار اكبرآباد
تهران بار جنوب شيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۱كمربندي اكبرآباد، پايانه بار شيراز
ارم ترابر فارس۳۲۴۲۳۰۱۰شيراز، كمربندي اكبر آباد، پايانه بار شيراز
كمال بارفارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۴پايانه بار شيراز غرفه ۱۹
نگين بار شيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۳۴شيراز پايانه بار دفتر ۴۲
سهند ترابر گيتي۷۱۱۲۴۲۳۰۳شيراز، اكبر آباد پايانه حمل ونقل شيراز
باربران فارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۹۰شيراز، كمربندي اكبر آباد پايانه باربزرگ شيراز
نور بار جهان۰۷۱۳۷۸۰۳۰۱۵جاده جهرم ۵۰كيلومتري شيراز(اكبرآباد كوار)
كاميونداران شيراز۳۲۴۲۳۰۲۳شيراز، پايانه بزرگ بار شيراز، اكبرآباد غرفه ۱۶
فارس كوشاترابر۳۲۴۲۳۰۷۳شيراز، اكبرآباد پايانه بار، غرفه شماره ۱۷
حامد بارشيراز۰۷۱۳۲۴۲۵۹۷۰شيراز، اكبرآباد، پايانه بزرگ بار شيراز غرفه۹
ستاره سپهر شيراز(غيرنفتي)۱۱۱۱۱۱شيراز، بزرگراه امام خميني، پايانه حمل و نقل استان فارس (اكبرآباد) غرفه ۱
شهيد پيشاهنگ شيراز۳۲۴۲۳۵۹۰پايانه بزرگ اكبراباد غرفه ۴۶
كالاي صديق شيراز۳۲۴۲۳۰۱۶پايانه بار اكبرآباد غرفه۳۶
نويدبارشيراز۰۷۱۳۲۴۲۶۹۶۰شيراز، كمربندي اكبر آباد، پایانه بار بزرگ شيراز دفتر ۲۵
گلبار فارس۳۲۴۲۳۰۱۸اكبراباد، پايانه بزرگ شيراز قرفه ۲۸
متحده توكل۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۰شيراز، پايانه بار اكبر آباد
گاهان بار۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۴شيراز، پايانه بار اكبرآباد غرفه۲۲
شهروروستا۰۷۱۳۲۴۲۳۵۴۲شيراز، اكبرآباد پايانه بزرگ حمل و نقل غرفه ۱۵
شكاري فارس۳۲۴۲۳۰۵۱شيراز، اكبر اباد، پايانه بار بزرگ شيراز غرفه ۲۷
كسري ترابر۳۲۴۲۶۶۶۷كمربندي اكبرآباد، پايانه بار شيراز دفتر ۳۹
شيراز بار مهاجر۰۷۱۳۸۳۲۵۰۸۸شيراز، پايانه اكبر آباد غرفه ۲۶
رهروان سعدي۳۲۴۲۳۰۲۲شيراز، پايانه بار اكبرآباد شماره غرفه ۱۸
كاروان بار شيراز۰۷۱۳۲۴۲۶۷۱۱شيراز، پايانه بزرگ بار اكبرآباد
دنا بار شيراز۳۲۴۲۳۰۴۰شيراز‌، پايانه بار اكبرآباد
ت پخش نفتي تريلرداران فارس۷۱۱۲۲۷۳۱۷شيراز پايانه اكبر آباد، غرفه يك

قیمت باربری شیراز به شهرستان ها

در این بخش جدولی تهیه کرده ایم که بتوانید نرخ باربری شیراز را به خوبی دریابید و از قیمت باربری در شیراز به وسیله های خودروهای باربری ایسوزو شیراز، کامیون و باربری تریلی در شیراز اطلاعات لازم را کسب نمایید. برای دریافت مشاوره باربری میتوانید به شماره های باربری بارکوب تماس بگیرید.

جدول زیر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به روز رسانی شده است.

از مبدا شیراز به شهرستان:خاور  تکجفتتریلی
شیراز به مقصد کیش۴.200.000۵.300.000۷.100.000۹.350.000
شیراز به مقصد تهران۵.۸00.000۹.۷۰۰.۰۰۰۱۲.۰۵۰.۰۰۰۱۵.۸۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد مشهد۵.۷۵0.000۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۴.۶۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد ساری۷.۱00.000۱۰.۶۵۰.۰۰۰۱۴.۲۰۰.۰۰۰۱۷.۷۵۰.۰۰۰
شیراز به مقصد اصفهان۳.۵00.000۴.۳۰۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰۷.۷۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد رشت۷.۲۰۰.۰۰۰۱۰.۸۰۰.۰۰۰۱۴.۴۰۰.۰۰۰۱۸.۰۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد عسلویه۴.۳00.000۵.۸00.000۷.750.000۹.550.000
شیراز به مقصد یزد۴.۸00.000۵.۱۸۰.۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد بوشهر۳.900.000۴.۴۰۰.۰۰۰۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد اهواز۳.۵00.000۴.۷۰۰.۰۰۰۶.۳۰۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد گرگان۵.۴00.000۱۰.۶۵۰.۰۰۰۱۴.۲۰۰.۰۰۰۱۷.۷۵۰.۰۰۰
شیراز به مقصد قشم۴.۰00.000۵.۱00.000۶.۸00.000۸.500.000
شیراز به مقصد اراک۴.۵00.000۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد چابهار۵.۴00.000۷.۸۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۵.۱۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد کاشان۴.۵۶0.000۵.۴۰۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰۸.۵۲۰.۰۰۰
شیراز به مقصد کرمان۴.200.000۵.۵۰۰.۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰۸.۴۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد زاهدان۴.۸00.000۶.۰۰۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰۹.۷۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد تبریز۸.۳00.000۱۲.۴۰۰.۰۰۰۱۶.۶۰۰.۰۰۰۲۰.۷۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد ارومیه۷.۷00.000۱۱.۴۰۰.۰۰۰۱۵.۵۰۰.۰۰۰۱۸.۵۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد آمل۷.۳00.000۱۰.۴۵۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۷.۵۵۰.۰۰۰
شیراز به مقصد چالوس۷.۴۳0.000۱۱.۰۵۰.۰۰۰۱۴.۴۰۰.۰۰۰۱۷.۹۵۰.۰۰۰
شیراز به مقصد بندرعباس۴.۴00.000۶.۱۰۰.۰۰۰۷.۸۰۰.۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد بیرجند5.900.000۹.۵۰۰.۰۰۰۱۲.۷۰۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد بجنورد4.500.000۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۶.۶۰۰.۰۰۰۲۰.۸۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد یاسوج ۲.۹۰۰.۰۰۰۳.۱۰۰.۰۰۰۳.۹۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد همدان ۵.۲۰۰.۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰۸.۸۰۰.۰۰۰۱۰.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد قم۵.۲00.000۹.۱۰۰.۰۰۰۱۱.۸۵۰.۰۰۰۱۴.۸۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد قزوین۵.۸۵0.000۹.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد سنندج ۵.۴۰۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد سمنان۵.۶00.000۹.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۶.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد زنجان۷.۵00.000۱۰.۴۰۰.۰۰۰۱۵.۶۰۰.۰۰۰۱۸.۷۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد خرم آباد۴.۰00.000۴.۹۰۰.۰۰۰۶.۰۵۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد ایلام۴.۱00.000۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۴۵۰.۰۰۰۹.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد اردبیل۷.۵۰۰.۰۰۰۱۱.۱۰۰.۰۰۰۱۵.۴۰۰.۰۰۰۱۹.۳۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد شهرکرد۳.۳00.000۴.۲۰۰.۰۰۰۵.۸۵۰.۰۰۰۷.۶۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد کرمانشاه ۵.۲۴۰.۰۰۰۷.۶۰۰.۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰۱۰.۵۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد کرج
۵.۶00.000۹.۶۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۵.۷۰۰.۰۰۰

آدرس پایانه باربری شیراز

برای مراجعه به پایانه باربری شیراز آدرس لازم بر روی نقشه را در اختیار شما قرار داده ایم تا به راحتی آن را پیدا کنید.

آدرس: استان فارس، شیراز، دانشگاه، کمبرندی شیراز، پایانه باربری شیراز

شماره تماس: ۰۷۱۳۲۴۲۳۷۳۵

برای مشاهده نقشه، وارد لینک شوید.

سفارش باربری شیراز از طریق سامانه بارکوب

اگر میخواهید خدمات حمل بار و اسباب کشی منزل با بهترین کیفیت و قیمت مناسب را تجربه نمایید، میتوانید به سامانه باربری بارکوب مراجعه کنید و در اسرع وقت تیم متخصص شرکت بارکوب را دریافت نمایید.

 

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط:


    دیدگاهی ثبت نشده است

    آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود