Skip to main content

پایانه باربری اصفهان ⭐09136812005 (لیست شرکت ها)

اگر قصد دارید خدمات باربری بین شهری و برون شهری نظیر باربری اصفهان به تهران، باربری اصفهان به نطنز و حمل بار در شهر اصفهان را سفارش دهید، شرکت بارکوب آماده ارائه خدمات خود به شما می باشد.

 

شرکت های حمل بار و باربری مستقر در پایانه باربری اصفهان را در این صفحه به شما معرفی میکنیم. لازم به ذکر است که میتوانید خدمات باربری اصفهان را با انواع خودروهای باربری نیسان اصفهان، وانت بار،‌ خاور، کامیون و ایسوزو را از شرکت بارکوب بخواهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد باربری در اصفهان با ما تماس بگیرید.

پایانه باربری امیرکبیر اصفهان

جدول شرکت های باربری پایانه باربری اصفهان

اصفهان دارای دو پایانه باربری می باشد یکی از آنها پایانه باربری امیرکبیر که در محور اصفهان به تهران قرار دارد و دیگری پایانه باربری شرق اصفهان است که در محور اصفهان به یزد قرار دارد.

تمامی شرکت های مستقر در پایانه باربری اصفهان تحت نظارت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان می باشند و از پایانه بار جهت اعلام بار و صدور بارنامه استفاده می شود. شرکت بارکوب مجوز رسمی حمل و نقل در سراسر ایران را دارا می باشد و میتوانید جهت سفارش خدمات حمل بار در اصفهان با ما تماس بگیرید.

جدول زیر لیست بهترین باربری ها در پایانه باربری شرق اصفهان را در اختیار شما قرار میدهد. برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در حوزه باربری میتوانید با کارشناسان بارکوب تماس بگیرید.

نام شرکتشماره تماسآدرس
جلفاباردر حال بروزرسانیپايانه شرق اصفهان
نسيم بار معراجدر حال بروزرسانیپايانه شرق غرفه۱۷ شركت نسيم بار معراج
مهرباردر حال بروزرسانیاصفهان جاده نايين كيلومتر ۴ پايانه حمل ونقل شرق غرفه ۱۹
ره آورد بار اصفهاندر حال بروزرسانیاصفهان جاده نايين پايانه شرق اصفهان
اصفهان باردر حال بروزرسانیجاده اصفهان نايين پايانه شرق
روشن كاردر حال بروزرسانیاول جاده نايين پايانه شرق اصفهان
مهران باردر حال بروزرسانیاصفهان – جاده اصفهان نايين -پايانه شرق اصفهان واحد ۱۳
گيتي نورددر حال بروزرسانیاصفها ن ج نائين پايانه شرق
صحرا باردر حال بروزرسانیكيلومتر ۴ جاده نايين پايانه شرق غرفه ۲۲
جهان باردر حال بروزرسانیجاده نايين پايانه شرق قرفه ۱
بيات راددر حال بروزرسانیاصفهان سراه فرودگاه كيلومتر ۴ جاده نايين پايانه شرق
كاروان ياوراندر حال بروزرسانیاصفهان كيلومتر ۳ جاده نائين پايانه شرق اصفهان غرفه شماره ۲۱
ره روز سپاهاندر حال بروزرسانیپايانه شرق ، غرفه شماره ۲۴
فشاركيدر حال بروزرسانیاصفهان – پايانه شرق كيلومتر ۵ جاده نائين غرفه
سپاهان بار شرقدر حال بروزرسانیجاده نايين شرق غرفه۸
سپاهان تندرودر حال بروزرسانیجاده نائين كيلومتر ۲۰ پايانه شرق غرفه ۱۶
ره پوياي زاينده روددر حال بروزرسانیاصفهان، پايانه شرق، غرفه ۴
نقش جهان فشاركدر حال بروزرسانیاصهفان – كيلومتر ۵ جاده نايين پايانه شرق غرفه ۱۵
آزادگان اصفهاندر حال بروزرسانیاصفهان كيلومتر ۱۲جاده نايين پايانه شرق اصفهان
گلبار اصفهاندر حال بروزرسانیاصفهان – جاده نايين – پايانه شرق اصفهان
سريع بار اصفهاندر حال بروزرسانیاصفهان كيلومتر ۱۸ جاده نايين پايانه شرق شركت سريع بار
علويدر حال بروزرسانیاصفهان كيلومتر ۴ جاده نايين پايانه شرق غرفه ۲۳ موسسه حمل و نقل علوي
مدائن باردر حال بروزرسانیاصفهان – كيلومتر هفت جاده نائين – پايانه شرق – غرفه ۳

قیمت باربری اصفهان به شهرستان ها

جدول زیر را برای شما گردآوری کرده ایم تا با نرخ باربری اصفهان بیشتر آشنا شوید و از قیمت باربری در اصفهان مطلع شوید. تمامی خودروهای نیسان، وانت بار اصفهان، باربری ایسوزو اصفهان، خاور، کامیون و باربری تریلی اصفهان را میتوانید از طریق سامانه بارکوب سفارش دهید.

جدول زیر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ به روز رسانی شده است.

از مبدا اصفهان به شهرستان:خاور  تکجفتتریلی
اصفهان به مقصد کیش۴.۷00.000۶.300.000۷.۵00.000۱۰.350.000
اصفهان به مقصد تهران۵.۲00.000۹.۱۰۰.۰۰۰۱۱.۵۵۰.۰۰۰۱۴.۹۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد مشهد۵.۶۵0.000۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۵۰۰.۰۰۰
‍اصفهان به مقصد ساری۷.۰00.000۱۰.۴۵۰.۰۰۰۱۴.۱۰۰.۰۰۰۱۷.۶۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد شیراز۳.۵00.000۴.۳۰۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰۷.۷۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد رشت۷.۱۰۰.۰۰۰۱۰.۷۰۰.۰۰۰۱۴.۳۰۰.۰۰۰۱۷.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد عسلویه۴.۷00.000۶.۲00.000۸.۲50.000۱۰.550.000
اصفهان به مقصد یزد۴.۷00.000۵.۲۸۰.۰۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰۱۰.۱۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد بوشهر۴.۰۵0.000۴.۸۰۰.۰۰۰۶.۲۰۰.۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد اهواز۴.۲00.000۵.۷۰۰.۰۰۰۶.۸۰۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد گرگان۵.۱00.000۱۰.۳۵۰.۰۰۰۱۴.۱۰۰.۰۰۰۱۷.۴۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد قشم۴.۱00.000۵.۲00.000۷.۱00.000۸.۷00.000
اصفهان به مقصد اراک۴.۵00.000۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد چابهار۵.۲00.000۷.۴۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰۱۳.۱۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد کاشان۴.۵۶0.000۵.۴۴۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰۸.۵۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد کرمان۴.200.000۵.۵۲۰.۰۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰۸.۴۳۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد زاهدان۴.۹00.000۶.۱۰۰.۰۰۰۸.۶۰۰.۰۰۰۱۰.۷۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد تبریز۵.۵00.000۹.۴۰۰.۰۰۰۱۲.۶۰۰.۰۰۰۱۵.۷۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد ارومیه۶.۱00.000۹.۷۰۰.۰۰۰۱۲.۸۰۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد آمل۶.۳00.000۹.۴۵۰.۰۰۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰۱۷.۵۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد چالوس۷.۰۳0.000۱۰.۰۵۰.۰۰۰۱۴.۴۰۰.۰۰۰۱۷.۹۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد بندرعباس۴.۵00.000۶.۵۰۰.۰۰۰۸.۱۰۰.۰۰۰۹.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد بیرجند5.900.000۹.۵۰۰.۰۰۰۱۲.۷۰۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد بجنورد4.500.000۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۶.۶۰۰.۰۰۰۲۰.۸۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد یاسوج ۲.۹۰۰.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰۴.۱۰۰.۰۰۰۵.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد همدان ۵.۲۰۰.۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰۸.۸۰۰.۰۰۰۱۰.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد قم۵.۰00.000۹.۰۰۰.۰۰۰۱۱.۰۵۰.۰۰۰۱۴.۶۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد قزوین۵.۸۵0.000۹.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد سنندج ۵.۴۰۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد سمنان۵.۶00.000۹.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۶.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد زنجان۷.۵00.000۱۰.۴۰۰.۰۰۰۱۵.۶۰۰.۰۰۰۱۸.۷۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد خرم آباد۴.۰00.000۴.۹۰۰.۰۰۰۶.۰۵۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد ایلام۴.۱00.000۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۴۵۰.۰۰۰۹.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد اردبیل۷.۵۰۰.۰۰۰۱۱.۱۰۰.۰۰۰۱۵.۴۰۰.۰۰۰۱۹.۳۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد شهرکرد۳.۳00.000۴.۲۰۰.۰۰۰۵.۸۵۰.۰۰۰۷.۶۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد کرمانشاه ۵.۲۴۰.۰۰۰۷.۶۰۰.۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰۱۰.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد کرج
۵.۱00.000۹.۲۰۰.۰۰۰۱۱.۱۵۰.۰۰۰۱۴.۷۰۰.۰۰۰

آدرس پایانه های باربری اصفهان

پایانه باربری شرق اصفهان

آدرس: اصفهان، کیلومتر 15 جاده اصفهان به نائین، خیابان جي شرقي (نقشه گوگل)

شماره تلفن پایانه باربری شرق اصفهان: 03138782301

پایانه حمل و نقل کالا امیر کبیر اصفهان

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر اصفهان، خیابان پرتو (نقشه گوگل)

شماره تماس: ۰۳۱۳۳۸۷۹۲۲۱

سفارش باربری اصفهان از طریق سامانه بارکوب

سامانه بارکوب آماده ارائه تمامی خدمات باربری اصفهان و حمل اثاثیه منزل در اصفهان با انواع خودروهای باربری نیسان، وانت، خاور، ایسوزو و کامیون می باشد. جهت ثبت سفارشات همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب میتوانید با ما تماس بگیرید.

 

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط:


    دیدگاهی ثبت نشده است

    آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود