Skip to main content

باربری در گتوند ⭐ شماره باربری گتوند + جدول قیمت ⚡(بدون واسطه)

شرکت بارکوب باربری گتوند را در اختیار شما قرار می دهد تا از سرویس های بهترین باربری گتوند بهره ببرید و حمل و نقل با کیفیتی را با تیم تخصصی ما تجربه کنید.

 

خدمات اسباب کشی منزل در گتوند و حمل بار در گتوند با انواع خودروهای باربری سبک و سنگین نظیر باربری ایسوزو گتوند، خاور و نیسان در اختیار شماست. با داشتن شماره باربری گتوند میتوانید از خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری همچون باربری گتوند به تهران استفاده کنید.

فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه گتوند هستید، از بلوار شهرداری تا بلوار عطایی نژاد، از بلوار شهید مطهری تا بلوار امام، تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه های شهر گتوند تحت پوشش اتوبار بارکوب است.

جدول قیمت باربری گتوند به شهرستان ها

هزینه باربری گتوند با انواع خودروهای باربری نیسان گتوند، وانت بار گتوند، خاور، کامیون و باربری تریلی گتوند به مقاصد شهرستان های مختلف در جدول زیر گنجانده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ باربری گتوند با کارشناسان ما تماس بگیرید.

جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به روز رسانی شده است.

از مبدا گتوند به شهرستانوانتنیسانخاورتکجفتتریلی
گتوند به مقصد مشهد۲.۲۳0.0002.۸۶0.0003.۹۴0.000۶.۴۵۰.۰۰۰۷.۴۰۰.۰۰۰۹.۴۷۰.۰۰۰
گتوند به مقصد تهران۱.۹۵0.0002.۷۳0.0003.6۵0.000۵.۸۴۰.۰۰۰۶.۷۲۰.۰۰۰۷.۸۶۰.۰۰۰
گتوند به مقصد تبریز۱.۸۳0.0002.۴۵0.0003.۵۸0.000۴.۶.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰۷.۱۰۰.۰۰۰
گتوند به مقصد کرج۱.۹۴0.0002.5۷0.0003.۶۷0.000۴.۶۳۰.۰۰۰۵.۴۹۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰
گتوند به مقصد رشت۲.۵۴0.000۳.5۳0.000۴.6۴0.000۷.۶۹۰.۰۰۰۸.۴۹۰.۰۰۰۹.۹۳۰.۰۰۰
گتوند به مقصد اردبیل۲.۳۵0.0002.۸۶0.0003.۶۸0.000۵.۳۵۰.۰۰۰۶.۵۷۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
گتوند به مقصد قم۱.۷۸0.0002.۸0.0003.1۵0.000۳.۹۶۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰۶.۶۶۰.۰۰۰
گتوند به مقصد بوشهر۱.۱۵0.000۱.۸۸0.000۲.۳۸0.000۲.۹۴۰.۰۰۰۳.۵۸۰.۰۰۰۴.۸۶۰.۰۰۰
گتوند به مقصد اصفهان۱.8۷0.0002.5۲0.0003.۵۸0.000۴.۹۵۰.۰۰۰۵.۸۶۰.۰۰۰۷.۹۶۰.۰۰۰
گتوند به مقصد قزوین۱.۶۶0.0002.1۶0.000۲.6۵0.000۳.۶۳۰.۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰۵.۷۸۰.۰۰۰
گتوند به مقصد شیراز۱.۹۵0.0002.۶۴0.0003.۹۷0.000۵.1۸۰.۰۰۰۶.۴۵۰.۰۰۰۷.۱۸۰.۰۰۰
گتوند به مقصد ارومیه۲.۵۶0.000۳.۳۸0.000۴.6۵0.000۶.1۵۰.۰۰۰۷.۲۶۰.۰۰۰۸.۱۵۰.۰۰۰
گتوند به مقصد زنجان۱.۹۷0.0002.۷۹0.0003.۸۴0.000۵.۲۵۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰۷.۴۲۰.۰۰۰
گتوند به مقصد آستارا۲.۷۷0.000۳.۹۵0.000۴.۹۳0.000۷.۶۶۰.۰۰۰۸.۹۶۰.۰۰۰۹.۳۹۰.۰۰۰
گتوند به مقصد بیرجند۱.8۶۵0.0002.۶۹0.0003.۷۵0.000۵.۹۴۰.۰۰۰۶.۸۸۰.۰۰۰۸.۹۵۰.۰۰۰
گتوند به مقصد ساری۳.8۵0.000۴.۶۷0.000۵.6۸0.000۹.۸۳۰.۰۰۰۱۰.۸۹۰.۰۰۰۱۱.۹۵۰.۰۰۰
گتوند به مقصد همدان۱.۱۷0.000۱.۶۵0.000۲.6۵0.000۳.۹۸۰.۰۰۰۴.۸۶۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰
گتوند به مقصد سنندج۱.۱۷0.000۱.۷۵0.000۲.6۸0.000۳.۹۶۰.۰۰۰۴.۸۸۰.۰۰۰۵.۹۸۰.۰۰۰
گتوند به مقصد کرمان۱.8۵0.0002.۶۱0.0003.6۷0.000۵.۸۸۰.۰۰۰۶.۹۵۰.۰۰۰۸.۷۸۰.۰۰۰
گتوند به مقصد کرمانشاه۱.۷۶0.0002.۵۸0.0003.۷۸0.000۴.۴۵۰.۰۰۰۴.۹۸۰.۰۰۰۶.۴۶۰.۰۰۰
گتوند به مقصد یاسوج۱.8۵0.0002.۳۹0.0003.۴۵0.000۴.۹۵۰.۰۰۰۵.۴۸۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
گتوند به مقصد گرگان۲.۷۸0.000۳.5۳0.000۴.6۲0.000۸.3۵۰.۰۰۰۹.2۲۰.۰۰۰۱۰.۶۵۰.۰۰۰
گتوند به مقصد سمنان۱.8۸0.0002.۴1۳.0003.4۸0.000۵.3۵۰.۰۰۰۶.1۵۰.۰۰۰۷.۴۶۰.۰۰۰
گتوند به مقصد خرم آباد۱.۱۹0.000۱.5۸0.000۲.۱50.000۲.۶۷۰.۰۰۰۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
گتوند به مقصد یزد۱.۳۸0.000۱.۸۳0.000۲.6۶0.000۳.۶۹۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰
گتوند به مقصد اراک۱.۵۵0.0002.۲۳0.0003.۱۶0.000۴.۱۵۰.۰۰۰۵.۲۵۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰
گتوند به مقصد شهرکرد۱.8۳0.0002.5۸0.0003.6۵0.000۴.۷۸۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰
گتوند به مقصد ایلام۱.۷۴0.0002.۴۵0.0003.۷۵0.000۴.۹۸۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰۷.۱۹۰.۰۰۰
گتوند به مقصد بندرعباس۱.۱۷0.000۱.5۲0.000۲.1۵0.000۲.۹۸۰.۰۰۰۳.۴۸۰.۰۰۰۴.۲7۰.۰۰۰
گتوند به مقصد زاهدان۱.8۵0.0002.۶۵0.0003.6۶0.000۶.۶۴۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰۸.۱۸۰.۰۰۰

آشنایی با گتوند

گُتوَند از شهرهای استان خوزستان است. این شهر مرکز شهرستان گتوند است و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۶۵٫۴۶۸ نفر جمعیت داشته‌است.

گتوند پیش از این در بخش گتوند شهرستان شوشتر قرار داشت که با ارتقاء بخش گتوند به شهرستان، تقسیمات کشوری آن نیز تغییر کرد.شهرستان گُتوند یکی از شهرستان‌های استان خوزستان است. مرکز این شهرستان شهر گتوند است. این شهرستان در آخرین سرشماری، تعداد ۶۵٫۴۶۸ نفر جمعیت داشته‌است.

شهرستان گُتْوَنْد در شمال شهرستان شوشتر قرار دارد و دارای دو ناحیه دیمچه و عقیلی است.

سفارش سرویس های حمل بار در گتوند با بارکوب

برای دریافت خدمات با کیفیت و حرفه ای شرکت بارکوب میتوانید همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب با شماره های تماس ما در ارتباط باشید و سرویس های ما را سفارش دهید.

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط:


    دیدگاهی ثبت نشده است

    آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود