Skip to main content

باربری در هندیجان ⭐ شماره باربری هندیجان + جدول قیمت ⚡(بدون واسطه)

اگر به دنبال سفارش خدمات حمل بار در هندیجان می باشید، با شرکت بارکوب میتوانید باربری هندیجان را با کیفیت بالا و قیمت منصفانه دریافت نمایید، برای آشنایی بیشتر با بهترین باربری هندیجان با ما همراه باشید.

 

باربری در هندیجان شامل خدمات اسباب کشی منزل در هندیجان با خودروهای باربری سبک و سنگین نیز می باشد. میتوانید با داشتن شماره باربری هندیجان انواع سرویس های باربری هندیجان به شهرستان نظیر باربری هندیجان به تهران را دریافت کنید.

فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه هندیجان هستید، از بلوار برق تا بلوار ولیعصر، از بلوار چمران تا بلوار امام خمینی و تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه های شهر هندیجان تحت پوشش اتوبار بارکوب است.

هزینه حمل بار هندیجان به شهرستان

جدول قیمت باربری هندیجان را جهت حمل انواع بار با خودروهای باربری نیسان هندیجان، وانت بار هندیجان، خاور،‌ باربری ایسوزو هندیجان، کامیون و باربری تریلی هندیجان گردآوری کرده ایم. کارشناسان ما میتوانند شما را در مورد نرخ باربری هندیجان مطلع کنند و به شما مشاوره رایگان باربری ارائه نمایند.

جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ به روز رسانی شده است.

از مبدا هندیجان به شهرستانوانتنیسانخاورتکجفتتریلی
هندیجان به مقصد مشهد۲.۱۵0.0002.۸۸0.0003.۹۴0.000۶.۲۴۰.۰۰۰۷.۳۸۰.۰۰۰۹.۴۵۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد تهران۱.۹۴0.0002.۷۷0.0003.6۹0.000۵.۸۱۰.۰۰۰۶.۷۲۰.۰۰۰۷.۸۶۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد تبریز۱.۸۴0.0002.۴۵0.0003.۵۳0.000۴.۸۷۰.۰۰۰۵.۲۸۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد کرج۱.۹۹0.0002.5۸0.0003.۶۵0.000۴.۶۸۰.۰۰۰۵.۴۶۰.۰۰۰۶.۶۴۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد رشت۲.۵۴0.000۳.5۵0.000۴.6۴0.000۷.۶۶۰.۰۰۰۸.۴۵۵۰.۰۰۰۹.۹۴۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد اردبیل۲.1۵0.0002.۸۵0.0003.۶۸0.000۵.۲۲۰.۰۰۰۶.۵۷۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد قم۱.۷۸0.0002.۲۶0.0003.1۲0.000۳.۹۳۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد بوشهر۱.۱۰0.000۱.۸۶0.000۲.۳۴0.000۲.۹۴۰.۰۰۰۳.۵۸۰.۰۰۰۴.۸۶۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد اصفهان۱.8۷0.0002.5۲0.0003.۵۳0.000۴.۹۳۰.۰۰۰۵.۸۲۰.۰۰۰۶.۹۶۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد قزوین۱.۶۷0.0002.1۶0.000۲.6۳0.000۳.۶۶۰.۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰۵.۷۴۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد شیراز۱.۹۵0.0002.۶۹0.0003.۹۷0.000۵.1۲۰.۰۰۰۶.۴۰۰.۰۰۰۷.۰۸۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد ارومیه۲.۵۸0.000۳.۲۷0.000۴.6۵0.000۶.1۳۰.۰۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰۸.۱۰۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد زنجان۱.۹۷0.0002.۷۹0.0003.۸۳0.000۵.۱۵۰.۰۰۰۶.۷۳۰.۰۰۰۷.۴۲۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد آستارا۲.8۷0.000۳.۹۵0.000۴.۹۸0.000۷.۶۷۰.۰۰۰۸.۹۴۰.۰۰۰۹.۳۹۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد بیرجند۱.8۶0.0002.5۹0.0003.۷۶0.000۵.۹۴۰.۰۰۰۶.۹۸۰.۰۰۰۸.۹۵۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد ساری۳.8۵0.000۴.5۳0.000۵.6۸0.000۹.۸۳۰.۰۰۰۱۰.۸۸۰.۰۰۰۱۱.۹۵۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد همدان۱.۱۶0.000۱.۶۹0.000۲.6۳0.000۳.۹۳۰.۰۰۰۴.۸۴۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد سنندج۱.۱۴0.000۱.۷۵0.000۲.6۴0.000۳.۹۶۰.۰۰۰۴.۸۸۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد کرمان۱.8۷0.0002.۶۰0.0003.6۵0.000۵.۸۸۰.۰۰۰۶.۹۳۰.۰۰۰۸.۷۸۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد کرمانشاه۱.۷۶0.0002.۴۷0.0003.۷۸0.000۴.۳۵۰.۰۰۰۴.۹۸۰.۰۰۰۶.۴۶۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد یاسوج۱.8۱0.0002.۳۸0.0003.۴۳0.000۴.۹۴۰.۰۰۰۵.3۶۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد گرگان۲.8۸0.000۳.5۳0.000۴.6۳0.000۸.3۱۰.۰۰۰۹.2۲۰.۰۰۰۱۰.۶۵۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد سمنان۱.8۳0.0002.۴1۳.0003.4۱0.000۵.3۱۰.۰۰۰۶.1۲۰.۰۰۰۷.۴۶۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد خرم آباد۱.۱۹0.000۱.5۸0.000۲.۱50.000۲.۶۶۰.۰۰۰۳.۶۲۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد یزد۱.۳۴0.000۱.۸۳0.000۲.6۲0.000۳.۶۲۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد اراک۱.۵۵0.0002.۲۳0.0003.۱۶0.000۴.۱۵۰.۰۰۰۵.۲۷۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد شهرکرد۱.8۶0.0002.5۴0.0003.6۵0.000۴.۷۵۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد ایلام۱.۷۹0.0002.۴۵0.0003.۷۵0.000۴.۹۸۰.۰۰۰۵.۹۸۰.۰۰۰۷.۱۹۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد بندرعباس۱.۱50.000۱.5۶0.000۲.1۲0.000۲.۹6۰.۰۰۰۳.۴4۰.۰۰۰۴.۲7۰.۰۰۰
هندیجان به مقصد زاهدان۱.8۵0.0002.۶۳0.0003.6۵0.000۶.۶۷۰.۰۰۰۷.۹۴۰.۰۰۰۸.۱۸۰.۰۰۰

معرفی شهر هندیجان

بندر هندیجان واقع در جنوب استان خوزستان،یکی از شهرهای همجوار با خلیج فارس میباشد. این شهرستان دارای آب و هوایی گرم و مرطوب و ساحلی بکر بوده که مساحت چندانی نیز ندارد. جمعیت این بندر،حدود 50 هزار نفر است که عمده مردم آن نیز،بومی هستند. هندیجان یکی از شهرهای جنوب شرق خوزستان بوده که همسایه استان بوشهر نیز به حساب می آید. فاصله این شهر تا مرکز استان(اهواز)حدود یک ساعت و نیم است.

سفارش حمل بار در هندیجان با شرکت بارکوب

همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب میتوانید خدمات حمل بار در هندیجان با انواع خودروهای باربری نیسان، وانت،‌ خاور ،کامیون و تریلی را سفارش دهید و از کیفیت باربری شرکت بارکوب برخوردار شوید.

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط:


    دیدگاهی ثبت نشده است

    آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود