Skip to main content

باربری در هفتکل ⭐ شماره باربری هفتکل + جدول قیمت ⚡(بدون واسطه)

اگر به دنبال سفارش باربری هفتکل می باشید، از خدمات حمل بار شرکت بارکوب میتوانید استفاده کنید و اسباب کشی منزل در هفتکل با انواع خودروها را از سامانه ما بخواهید.

 

حمل بار در هفتکل را با خودروهای سبک و سنگین توسط بهترین باربری هفتکل در خدمت شما می باشد. در ادامه این صفحه به قیمت حمل بار و نرخ باربری هفتکل در حمل و نقل های درون شهری و برون شهری نظیر باربری هفتکل به تهران و سایر شهرستان ها خواهیم پرداخت.

فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه هفتکل هستید، از بلوار شهید بهشتی تا خیابان صیاد شیرازی، از بلوار چمران تا بلوار چراغ زاده، تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه های شهر هفتکل تحت پوشش اتوبار بارکوب است.

جدول قیمت باربری هفتکل به شهرستان بارکوب

هزینه باربری هفتکل با خودرهای نیسان هفتکل، وانت بار هفتکل، خاور، ایسوزو، کامیون و باربری تریلی هفتکل در جدول زیر توسط بارکوب گردآوری شده است. برای آشنایی بیشتر با نحوه انتخاب خودروها و خدمات باربری با کارشناسان ما تماس بگیرید.

جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ به روز رسانی شده است.

از مبدا هفتکل به شهرستانوانتنیسانخاورتکجفتتریلی
هفتکل به مقصد مشهد۲.۳۰0.0002.۸۸0.0003.۹۵0.000۶.۳۳۰.۰۰۰۷.۴۵۰.۰۰۰۹.۴۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد تهران۱.۹۷0.0002.۷۵0.0003.6۴0.000۵.۸۱۰.۰۰۰۶.۷۲۰.۰۰۰۷.۸۶۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد تبریز۱.۸۳0.0002.۴۵0.0003.۵۸0.000۴.۸۸۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰۷.۱۰۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد کرج۱.۹۸0.0002.5۴0.0003.۶۵0.000۴.۶۳۰.۰۰۰۵.۴۸۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد رشت۲.۵۶0.000۳.5۷0.000۴.6۴0.000۷.۶۹۰.۰۰۰۸.۵۸۰.۰۰۰۹.۹۳۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد اردبیل۲.۲۵0.0002.۸۶0.0003.۶۹0.000۵.۲۵۰.۰۰۰۶.۵۷۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد قم۱.۷۵0.0002.۲۸0.0003.۲۵0.000۳.۹۳۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد بوشهر۱.۱۴0.000۱.۸۶0.000۲.۴۰0.000۳.۵۴۰.۰۰۰۳.۵۸۰.۰۰۰۴.۸۶۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد اصفهان۱.8۴0.0002.5۲0.0003.۵۸0.000۴.۹۵۰.۰۰۰۵.۸۶۰.۰۰۰۶.۹۶۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد قزوین۱.۶۹0.0002.1۸0.000۲.6۳0.000۳.۶۶۰.۰۰۰۴.۳۵۰.۰۰۰۵.۷۴۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد شیراز۱.۹۵0.0002.۶۵0.0003.۹۵0.000۵.1۸۰.۰۰۰۶.۴۵۰.۰۰۰۷.۱۸۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد ارومیه۲.۵۶0.000۳.۳۸0.000۴.6۵0.000۶.1۷۰.۰۰۰۷.۲۶۰.۰۰۰۸.۱۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد زنجان۱.۹۷0.0002.۷۸0.0003.۸۳0.000۵.۳۵۰.۰۰۰۶.۷۳۰.۰۰۰۷.۴۲۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد آستارا۲.8۶0.000۳.۹۵0.000۴.۹۵0.000۷.۶۷۰.۰۰۰۸.۹۶۰.۰۰۰۹.۴۰۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد بیرجند۱.8۸0.0002.۶۹0.0003.۷۵0.000۵.۹۵۰.۰۰۰۶.۹۸۰.۰۰۰۸.۹۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد ساری۳.8۵0.000۴.5۸0.000۵.6۸0.000۹.۸۵۰.۰۰۰۱۰.۸۸۰.۰۰۰۱۱.۹۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد همدان۱.۳۰0.000۱.۶۵0.000۲.6۶0.000۳.۹۵۰.۰۰۰۴.۸۶۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد سنندج۱.۱۸0.000۱.۷۴0.000۲.6۷0.000۳.۹۶۰.۰۰۰۴.۸۸۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد کرمان۱.8۵0.0002.۶۳0.0003.6۷0.000۵.۸۸۰.۰۰۰۶.۹۵۰.۰۰۰۸.۷۸۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد کرمانشاه۱.۷۶0.0002.۴۶0.0003.۷۸0.000۴.۳۵۰.۰۰۰۴.۹۸۰.۰۰۰۶.۴۶۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد یاسوج۱.8۵0.0002.۳۹0.0003.۴۵0.000۴.۹۵۰.۰۰۰۵.۴۸۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد گرگان۲.۷۸0.000۳.۶۳0.000۴.6۲0.000۸.3۶۰.۰۰۰۹.۳۲۰.۰۰۰۱۰.۶۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد سمنان۱.8۶0.0002.۴۲۳.0003.4۴0.000۵.3۵۰.۰۰۰۶.1۶۰.۰۰۰۷.۴۶۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد خرم آباد۱.۱۸0.000۱.5۸0.000۲.۲50.000۲.۷۶۰.۰۰۰۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد یزد۱.۳۵0.000۱.۸۵0.000۲.6۶0.000۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۸۳۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد اراک۱.۵۴0.0002.۲۸0.0003.۱۶0.000۴.۱۵۰.۰۰۰۵.۳۳۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد شهرکرد۱.8۶0.0002.۷۱0.0003.6۵0.000۴.۷۷۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد ایلام۱.۷۹0.0002.۴۵0.0003.۷۵0.000۴.۹۷۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰۷.۲۹۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد بندرعباس۱.۱۶0.000۱.5۷0.000۲.۳۵0.000۲.۹۸۰.۰۰۰۳.۴۵۰.۰۰۰۴.۲7۰.۰۰۰
هفتکل به مقصد زاهدان۱.8۴0.0002.۶۵0.0003.6۵0.000۶.۶۸۰.۰۰۰۷.۹۶۰.۰۰۰۸.۱۸۰.۰۰۰

معرفی هفتکل

هفتکل شهری است در استان خوزستان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ خورشیدی با به نفت رسیدن چاه شمارهٔ یک در دشت طوف سفید، دومین شهر نفتی ایران لقب گرفت و نامش را هفتکل گذاشتند. برخی به اشتباه نام این شهر را هفتگل می‌خوانند که درست نیست این شهر در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲۳٫۶۳۳ نفر جمعیت داشته که از این تعداد ۱۱٫۳۹۰ نفر باسواد بوده‌اند. ساکنان این شهر، اغلب بختیاری و قشقایی وازقبایل عربی مثل بنی نعامه،زبید،شرفاء،رواشد یا راشدی،آل بوغلی،آل بوفتیله،کرمی بندانی،بنی سعید،عوفی،ضبه،محمدیه ولطفیه هستند.

ثبت سفارش حمل بار در هفتکل با سامانه بارکوب

همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب میتوانید خدمات باربری هفتکل را دریافت نمایید و با تماس با شماره های سامانه بارکوب میتوانید از کارشناسان ما مشاوره رایگان باربری نیز دریافت نمایید.

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط:


    دیدگاهی ثبت نشده است

    آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود