Skip to main content

باربری در دشت آزادگان ⭐ شماره باربری دشت آزادگان + جدول قیمت ⚡(بدون واسطه)

باربری دشت آزادگان با سرویس های حمل بار در دشت آزادگان بارکوب، تمامی نیاز های شما را در این زمینه برآورده می کند و شما میتوانید انواع سفارشات را در سامانه ثبت نمایید.

 

با داشتن شماره باربری دشت آزادگان میتوانید به بهترین باربری دشت آزادگان برای انجام خدماتی نظیر اسباب کشی منزل در دشت آزادگان دسترسی داشته باشید. جهت حمل و نقل های برون شهری و درون شهری نظیر باربری دشت آزادگان به تهران نیز میتوانید با کارشناسان بارکوب مشورت نمایید.

فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه دشت‌آزادگان هستید، تمامی محله ها نظیر بستان و عبیات، خیابان ها و منطقه های شهر دشت آزادگان تحت پوشش اتوبار بارکوب است.

هزینه باربری دشت آزادگان به شهرستان

اگر میخواهید قیمت باربری در دشت آزادگان را با انواع خودروهای باربری نیسان دشت‌ آزادگان، وانت بار دشت آزادگان، خاور، کامیون و باربری تریلی دشت‌ آزادگان را بدانید، به جدولی که جمع آوری کرده ایم توجه نمایید. اگر سوال دیگری در مورد نرخ باربری دشت آزادگان در سر دارید میتوانید با شماره های ما تماس بگیرید.

جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به روز رسانی شده است.

از مبدا دشت آزادگان به شهرستانوانتنیسانخاورتکجفتتریلی
دشت آزادگان به مقصد مشهد۲.۱۲0.0002.۸۵0.0003.۹۴0.000۶.۲۳۰.۰۰۰۷.۳۶۰.۰۰۰۹.۴۵۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد تهران۱.۹۴0.0002.۷۵0.0003.6۹0.000۵.۸۵۰.۰۰۰۶.۷۳۰.۰۰۰۷.۸۶۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد تبریز۱.۸۴0.0002.۴۵0.0003.۵۵0.000۴.۸۷۰.۰۰۰۵.۲۹۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد کرج۱.۹۹0.0002.5۸0.0003.۶۵0.000۴.۶۸۰.۰۰۰۵.۴۶۰.۰۰۰۶.۶۴۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد رشت۲.۵۴0.000۳.5۵0.000۴.6۴0.000۷.۶۶۰.۰۰۰۸.۴۵۵۰.۰۰۰۹.۹۴۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد اردبیل۲.1۶0.0002.۸۳0.0003.۶۷0.000۵.۲۲۰.۰۰۰۶.۵۸۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد قم۱.۷۸0.0002.۲۶0.0003.1۲0.000۳.۹۳۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد بوشهر۱.۱۶0.000۱.۸۶0.000۲.۳۳0.000۲.۹۴۰.۰۰۰۳.۵۸۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد اصفهان۱.8۳0.0002.5۵0.0003.۵۴0.000۴.۹۶۰.۰۰۰۵.۸۵۰.۰۰۰۶.۹۶۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد قزوین۱.۶۷0.0002.1۶0.000۲.6۵0.000۳.۶۶۰.۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰۵.۷۷۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد شیراز۱.۹۵0.0002.۶۹0.0003.۹۷0.000۵.1۵۰.۰۰۰۶.۴۱۰.۰۰۰۷.۰۸۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد ارومیه۲.۵۸0.000۳.۲۸0.000۴.6۳0.000۶.1۵۰.۰۰۰۷.۲۶۰.۰۰۰۸.۱۲۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد زنجان۱.۹۸0.0002.۷۹0.0003.۸۵0.000۵.۱۵۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰۷.۴۳۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد آستارا۲.8۷0.000۳.۹۵0.000۴.۹۸0.000۷.۶۷۰.۰۰۰۸.۹۴۰.۰۰۰۹.۳۹۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد بیرجند۱.8۶0.0002.5۹0.0003.۷۴0.000۵.۹۴۰.۰۰۰۶.۹۸۰.۰۰۰۸.۹۵۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد ساری۳.8۵0.000۴.5۳0.000۵.6۸0.000۹.۸۳۰.۰۰۰۱۰.۸۸۰.۰۰۰۱۱.۹۵۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد همدان۱.۱۶0.000۱.۶۹0.000۲.6۳0.000۳.۹۳۰.۰۰۰۴.۸۴۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد سنندج۱.۱۴0.000۱.۷۵0.000۲.6۴0.000۳.۹۶۰.۰۰۰۴.۸۸۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد کرمان۱.8۷0.0002.۶۱0.0003.6۵0.000۵.۸۸۰.۰۰۰۶.۹۵۰.۰۰۰۸.۷۸۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد کرمانشاه۱.۷۶0.0002.۴۷0.0003.۷۸0.000۴.۳۵۰.۰۰۰۴.۹۸۰.۰۰۰۶.۴۶۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد یاسوج۱.8۱0.0002.۳۸0.0003.۴۴0.000۴.۹۴۰.۰۰۰۵.3۶۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد گرگان۲.8۸0.000۳.5۳0.000۴.6۳0.000۸.3۶۰.۰۰۰۹.2۵۰.۰۰۰۱۰.۶۵۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد سمنان۱.8۳0.0002.۴1۳.0003.4۱0.000۵.3۱۰.۰۰۰۶.1۲۰.۰۰۰۷.۴۶۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد خرم آباد۱.۱۹0.000۱.5۷0.000۲.۱50.000۲.۶۶۰.۰۰۰۳.۶۶۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد یزد۱.۳۴0.000۱.۸۳0.000۲.6۳0.000۳.۶۲۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد اراک۱.۵۵0.0002.۲۶0.0003.۱۶0.000۴.۱۸۰.۰۰۰۵.۲۷۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد شهرکرد۱.8۶0.0002.5۴0.0003.6۵0.000۴.۷۴۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد ایلام۱.۷۹0.0002.۴۵0.0003.۷۵0.000۴.۹۸۰.۰۰۰۵.۹۸۰.۰۰۰۷.۱۹۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد بندرعباس۱.۱50.000۱.5۶0.000۲.1۵0.000۲.۹6۰.۰۰۰۳.۴۶۰.۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰
دشت آزادگان به مقصد زاهدان۱.8۵0.0002.۶۵0.0003.6۵0.000۶.۶۷۰.۰۰۰۷.۹۳۰.۰۰۰۸.۱۸۰.۰۰۰

آشنایی با شهرستان دشت آزادگان

شهرستان دشت آزادگان یکی از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. مردم این شهرستان عرب و به زبان عربی سخن می‌گویند. این شهرستان که در سال ۱۳۲۳ تشکیل شد، اکنون بالغ بر ۱۰۷ هزار نفر جمعیت دارد.

دشت آزادگان در آغاز به دست میسان یا سهل میان معروف بود. در سال ۱۳۱۴ خورشیدی بنا به تصویب هیئت وزیران به دشت میشان تغییر نام یافت و پس از جنگ ایران و عراق، نام آن به دشت آزادگان تغییر یافت.

مرکز این شهرستان شهر سوسنگرد است. این شهرستان از شرق با شهرستان‌های شوش و اهواز هم‌ مرز است.

سفارش حمل بار در دشت آزادگان با شرکت بارکوب

سفارشات باربری شما همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب توسط پرسنل شرکت بارکوب دریافت می شود و شما میتوانید خدمات با کیفیت بارکوب را با قیمت منصفانه در اسرع وقت در اختیار داشته باشید.

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط:


    دیدگاهی ثبت نشده است

    آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود