Skip to main content

باربری در دزپارت ⭐ شماره باربری دزپارت + جدول قیمت ⚡(بدون واسطه)

خدمات شرکت بارکوب شامل حمل بار در دزپارت می باشد و شما سرویس های باربری حرفه ای را با قیمت منصفانه میتوانید از ما بخواهید و در اسرع وقت در اختیار شما قرار می گیرد.

 

باربری دزپارت و حمل اثاثیه منزل در دزپارت را به شرکت بارکوب بسپارید تا از خدمات بهترین باربری دزپارت بهره مند شوید. انواع خودروهای باربری نیسان دزپارت، وانت و خاور را میتوانید با شماره باربری دزپارت سفارش دهید و تمامی حمل و نقل های درون شهری و برون شهری نظیر باربری دزپارت به تهران را از ما بخواهید.

فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه دزپارت هستید، از اردل تا بهشت آباد، تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه های شهر دزپارت تحت پوشش اتوبار بارکوب است.

جدول قیمت باربری دزپارت به شهرستان بارکوب

هزینه باربری دزپارت با خودروهای باربری نیسان، وانت بار دزپارت، خاور، کامیون و باربری تریلی دزپارت در جدول زیر گردآوری شده است و مقاصد مختلف به شهرستان ها را میتوانید سفارش دهید. با تماس با کارشناسان ما میتوانید از نرخ باربری دزپارت در بارکوب مطلع شوید.

جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ به روز رسانی شده است.

از مبدا دزپارت به شهرستانوانتنیسانخاورتکجفتتریلی
دزپارت به مقصد مشهد۲.۳۲0.000۳.۱۰0.0003.۹۵0.000۶.۳۳۰.۰۰۰۷.۴۵۰.۰۰۰۹.۴۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد تهران۱.۹۷0.0002.۷۸0.0003.6۴0.000۵.۸۱۰.۰۰۰۶.۷۲۰.۰۰۰۷.۸۶۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد تبریز۱.۸۳0.0002.۴۷0.0003.۵۸0.000۴.۸۰۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰۷.۱۰۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد کرج۱.۹۸0.0002.5۴0.0003.۶۸0.000۴.۶۵۰.۰۰۰۵.۴۸۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد رشت۲.۵۶0.000۳.5۱0.000۴.6۶0.000۷.۶۹۰.۰۰۰۸.۵۸۰.۰۰۰۹.۹۳۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد اردبیل۲.۲۸0.0002.۸۶0.0003.۶۴0.000۵.۲۵۰.۰۰۰۶.۵۷۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد قم۱.۷۵0.0002.۲۸0.0003.۲۵0.000۳.۹۵۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد بوشهر۱.۱۴0.000۱.۸۶0.000۲.۵۵0.000۳.۵۴۰.۰۰۰۳.۵۸۰.۰۰۰۴.۸۶۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد اصفهان۱.8۷0.0002.5۸0.0003.۵۸0.000۴.۹۵۰.۰۰۰۵.۸۶۰.۰۰۰۶.۹۶۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد قزوین۱.۶۹0.0002.۳۰0.000۲.6۳0.000۳.۶۸۰.۰۰۰۴.۳۵۰.۰۰۰۵.۷۴۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد شیراز۱.۹۵0.0002.۶۵0.0003.۹۵0.000۵.1۸۰.۰۰۰۶.۴۵۰.۰۰۰۷.۱۸۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد ارومیه۲.۵۶0.000۳.۳۸0.000۴.6۵0.000۶.۲۵۰.۰۰۰۷.۲۸۰.۰۰۰۸.۱۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد زنجان۱.۹۷0.0002.۷۸0.0003.۸۳0.000۵.۳۵۰.۰۰۰۶.۷۶۰.۰۰۰۷.۴۲۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد آستارا۲.8۶0.000۳.۹۵0.000۴.۹۵0.000۷.۶۳۰.۰۰۰۸.۹۶۰.۰۰۰۹.۴۰۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد بیرجند۱.8۸0.0002.۶۰0.0003.۷۵0.000۵.۹۵۰.۰۰۰۶.۹۸۰.۰۰۰۸.۹۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد ساری۳.8۵0.000۴.5۸0.000۵.6۸0.000۹.۸۵۰.۰۰۰۱۰.۸۸۰.۰۰۰۱۱.۹۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد همدان۱.۳۰0.000۱.۶۵0.000۲.6۶0.000۳.۹۵۰.۰۰۰۴.۸۶۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد سنندج۱.۱۸0.000۱.۷۸0.000۲.6۲0.000۳.۹۶۰.۰۰۰۴.۸۸۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد کرمان۱.8۵0.0002.۶۳0.0003.6۷0.000۵.۸۵۰.۰۰۰۶.۹۵۰.۰۰۰۸.۷۸۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد کرمانشاه۱.۷۶0.0002.۴۶0.0003.۷۸0.000۴.۳۷۰.۰۰۰۴.۹۸۰.۰۰۰۶.۴۶۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد یاسوج۱.8۵0.0002.۳۴0.0003.۴۵0.000۴.۹۵۰.۰۰۰۵.۴۸۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد گرگان۲.۷۳0.000۳.۶۵0.000۴.6۲0.000۸.۴۶۰.۰۰۰۹.۳۵۰.۰۰۰۱۰.۶۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد سمنان۱.8۶0.0002.۴۵۳.0003.4۴0.000۵.3۵۰.۰۰۰۶.1۶۰.۰۰۰۷.۴۶۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد خرم آباد۱.۱۸0.000۱.5۸0.000۲.۲۸0.000۲.۷۶۰.۰۰۰۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد یزد۱.۳۵0.000۱.۸۵0.000۲.6۸0.000۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۸۷۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد اراک۱.۵۴0.0002.۲۸0.0003.۱۶0.000۴.۱۵۰.۰۰۰۵.۳۵۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد شهرکرد۱.8۶0.0002.۷۷0.0003.6۵0.000۵.۲۰۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد ایلام۱.۷۹0.0002.۴۵0.0003.۷۵0.000۴.۹۷۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰۷.۲۹۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد بندرعباس۱.۱۸0.000۱.5۵0.000۲.۳۵0.000۲.۹۸۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰۴.۲7۰.۰۰۰
دزپارت به مقصد زاهدان۱.8۴0.0002.۶۵0.0003.6۵0.000۶.۶۴۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰

معرفی دزپارت

شهرستان دزپارت یکی از شهرستان‌های بختیاری نشین استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. مرکز این شهرستان، شهر دهدز است.این شهرستان در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ از شهرستان ایذه جدا شد و مستقل گردید.براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرستان دزپارت برابر با ۱۹٬۳۲۱ نفر بوده‌است.

شهرستان دزپارت از شمال شرقی تا شرق با شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری، از شمال غربی با شهرستان ایذه، از غرب تا جنوب غربی با شهرستان باغ‌ملک، از جنوب شرقی با شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری و از جنوب با شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویراحمد همسایه است.

سفارش حمل بار در دزپارت با سامانه بارکوب

برای دریافت خدمات باربری دزپارت همه روزه میتوانید از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب با شماره های ما در ارتباط باشید. کیفیت عالی سرویس های باربری و قیمت منصفانه را از ما بخواهید.

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط:


    دیدگاهی ثبت نشده است

    آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود