Skip to main content

باربری در باغ ملک ⭐ شماره باربری باغ ملک + جدول قیمت ⚡(بدون واسطه)

بارکوب قصد دارد خدمات باربری باغ ملک را به شما ارائه کند و شما از طریق شماره باربری باغ ملک میتوانید به بهترین کیفیت حمل بار در باغ ملک دست پیدا کنید.

اگر به دنبال بهترین باربری باغ ملک هستید که سفارش خدمات حمل بار باغ ملک و اسباب کشی منزل در باغ ملک را ثبت نمایید؛ شرکت بارکوب با ارائه تیم تخصصی حمل بار با انواع خوردوهای سبک و سنگین نظیر نیسان، وانت و ایسوزو در باغ ملک به شما در این زمینه یاری می رساند.

فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه باغ ملک هستید، از بلوار امام تا بهشتی، از بلوار مطهری تا فرهنگ، تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه های شهر باغ ملک تحت پوشش اتوبار بارکوب است.

قیمت باربری بارکوب از باغ ملک به شهرستان

جدول قیمت باربری باغ ملک بر اساس استفاده از انواع خوردوهای باربری نیسان باغ ملک،‌ وانت بار باغ ملک، خاور، کامیون و باربری تریلی باغ ملک برای شما آماده شده است. جهت آشنایی بیشتر با بهترین باربری های باغ ملک و حمل بار از باغ ملک به تهران و سایر شهرستانها کافیست با شماره های ما تماس بگیرید.

جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به روز رسانی شده است.

از مبدا باغ ملک به شهرستانوانتنیسانخاورتکجفتتریلی
باغ ملک به مقصد مشهد۲.۱۴0.0002.۸۵0.0003.۹۴0.000۶.۲۵۰.۰۰۰۷.۳۸۰.۰۰۰۹.۴۵۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد تهران۱.۹۴0.0002.۷۳0.0003.6۱0.000۵.۸۳۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰۷.۸۶۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد تبریز۱.۸۴0.0002.۴۵0.0003.۵۶0.000۴.۸۷۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد کرج۱.۹۵0.0002.5۶0.0003.۶۵0.000۴.۶۸۰.۰۰۰۵.۴۳۰.۰۰۰۶.۶۴۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد رشت۲.۵۴0.000۳.5۳0.000۴.6۸0.000۷.۶۸۰.۰۰۰۸.۴۶۰.۰۰۰۹.۹۶۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد اردبیل۲.۲۴0.0002.۸۹0.0003.۶۸0.000۵.۲۶۰.۰۰۰۶.۵۷۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد قم۱.۷۸0.0002.۲۶0.0003.1۵0.000۳.۹۵۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد بوشهر۱.۱۰0.000۱.۸۶0.000۲.۳۶0.000۲.۹۳۰.۰۰۰۳.۵۸۰.۰۰۰۴.۸۶۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد اصفهان۱.8۳0.0002.5۵0.0003.۵۸0.000۴.۹۴۰.۰۰۰۵.۸۲۰.۰۰۰۶.۹۱۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد قزوین۱.۶۷0.0002.1۶0.000۲.6۳0.000۳.۶۶۰.۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰۵.۷۴۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد شیراز۱.۹۵0.0002.۶۹0.0003.۹۳0.000۵.1۶۰.۰۰۰۶.۴۱۰.۰۰۰۷.۱۸۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد ارومیه۲.۵۸0.000۳.۲۷0.000۴.6۲0.000۶.1۳۰.۰۰۰۷.۲۳۰.۰۰۰۸.۱۵۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد زنجان۱.۹۷0.0002.۷۹0.0003.۸۳0.000۵.۱۷۰.۰۰۰۶.۷۳۰.۰۰۰۷.۴۲۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد آستارا۲.8۷0.000۳.۹۵0.000۴.۹۸0.000۷.۶۷۰.۰۰۰۸.۹۷۰.۰۰۰۹.۳۹۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد بیرجند۱.8۶0.0002.۶۶0.0003.۷۴0.000۵.۹۵۰.۰۰۰۶.۹۸۰.۰۰۰۸.۹۵۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد ساری۳.8۵0.000۴.5۱0.000۵.6۸0.000۹.۸۵۰.۰۰۰۱۰.۸۴۰.۰۰۰۱۱.۹۵۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد همدان۱.۱۷0.000۱.۶۹0.000۲.6۳0.000۳.۹۳۰.۰۰۰۴.۸۲۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد سنندج۱.۱۶0.000۱.۷۵0.000۲.6۹0.000۳.۹۶۰.۰۰۰۴.۸۸۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد کرمان۱.8۷0.0002.۶۵0.0003.6۵0.000۵.۸۳۰.۰۰۰۶.۹۵۰.۰۰۰۸.۷۸۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد کرمانشاه۱.۷۶0.0002.۴۷0.0003.۷۵0.000۴.۳۵۰.۰۰۰۴.۹۸۰.۰۰۰۶.۴۶۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد یاسوج۱.8۱0.0002.۳۹0.0003.۴۳0.000۴.۹۲۰.۰۰۰۵.3۸۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد گرگان۲.8۸0.000۳.5۴0.000۴.6۳0.000۸.3۱۰.۰۰۰۹.2۸۰.۰۰۰۱۰.۶۵۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد سمنان۱.8۲0.0002.۴1۵.0003.4۳0.000۵.3۵۰.۰۰۰۶.1۵۰.۰۰۰۷.۴۶۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد خرم آباد۱.۱۹0.000۱.5۸0.000۲.۱۸0.000۲.۶۶۰.۰۰۰۳.۶۴۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد یزد۱.۳۴0.000۱.۸۸0.000۲.6۲0.000۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد اراک۱.۵۳0.0002.۲۳0.0003.۱۶0.000۴.۱۵۰.۰۰۰۵.۲۳۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد شهرکرد۱.8۶0.0002.5۷0.0003.6۲0.000۴.۷۲۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد ایلام۱.۷۹0.0002.۴۵0.0003.۷۹0.000۴.۹۸۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰۷.۱۹۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد بندرعباس۱.۱50.000۱.5۳0.000۲.1۵0.000۲.۹۸۰.۰۰۰۳.۶4۰.۰۰۰۴.۲7۰.۰۰۰
باغ ملک به مقصد زاهدان۱.8۳0.0002.۶۴0.0003.۵۵0.000۶.۶۲۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰۸.۱۸۰.۰۰۰

آشنایی با باغ ملک

باغملک در شرق استان خوزستان قرار گرفته و با داشتن آب‌ وهوای معتدل و جاذبه‌های گردشگری تاریخی و طبیعی، به‌ ویژه در بهار، تابستان و پاییز میزبان گردشگران است.

این شهر در مسیر رامهرمز به ایذه قرار دارد. از شمال به ایذه و از شمال غرب به مسجد سلیمان می‌رسد. از جنوب به رامهرمز، از غرب به هفتکل و از شرق به استان چهارمحال و بختیاری راه دارد. از باغملک تا تهران ۸۲۰ کیلومتر و تا مرکز استان ۱۴۵ کیلومتر فاصله است.

ثبت سفارش حمل بار در باغ ملک با سامانه بارکوب

تمامی خدمات باربری شرکت بارکوب در باغ ملک را با انواع خوردوهای باربری نیسان، وانت، خاور،‌ کامیون، ایسوزو و تریلی را میتوانید همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب در سامانه بارکوب ثبت کنید.

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط:


    دیدگاهی ثبت نشده است

    آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود