Skip to main content

باربری در اندیکا ⭐ شماره باربری اندیکا + جدول قیمت ⚡(بدون واسطه)

در این صفحه قصد داریم بهترین باربری اندیکا را به شما معرفی نماییم و شماره باربری اندیکا، قیمت باربری اندیکا و نرخ باربری اندیکا را در اختیار شما قرار میدهیم.

 

شرکت بارکوب خدمات حمل بار در اندیکا، حمل اثاثیه منزل در اندیکا و اسباب کشی منزل در اندیکا را با خودروهای باربری نیسان در اندیکا، وانت بار در اندیکا،‌ خاور، کامیون و تریلی را به شما ارائه می کند. اگر نیازمند اطلاعات بیشتر در مورد حمل بار اندیکا می باشد، میتوانید در ادامه جدول قیمت ها را بررسی کنید و با شماره تماس های ما ارتباط برقرار نمایید.

فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه اندیکا هستید، از بلوار ولیعصر تا بلوار عدالت، از خیابان امیر المومنین تا میدان کاکتوس و تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه های شهر اندیکا تحت پوشش اتوبار بارکوب است.

جدول قیمت های باربری اندیکا به شهرستان

شرکت بارکوب هزینه باربری در اندیکا را با توجه به انتخاب خودروهای باربری نیسان، وانت، خاور، باربری ایسوزو در اندیکا، کامیون و باربری تریلی در اندیکا برای شما گردآوری کرده است. برای بدست‌ آوردن اطلاعات بیشتر در مورد حمل بار درون شهری و برون شهری نظیر باربری تهران به اندیکا و سایر شهرستان ها با ما تماس بگیرید.

جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به روز رسانی شده است.

از مبدا اندیکا به شهرستانخاورنیسانوانتتکجفتتریلی
 اندیکا به مقصد اصفهان3.۵00.0002.500.000۱.800.000۴.۹۰۰.۰۰۰۵.۸۰۰.۰۰۰۶.۹۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد تهران3.600.0002.۷00.000۱.۹۵0.000۵.۷۶۰.۰۰۰۶.۷۰۰.۰۰۰۷.۸۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد تبریز3.۵۵0.0002.۴۷0.000۱.۸۳0.000۴.۸۷۰.۰۰۰۵.۲۵۰.۰۰۰۶.۹۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد کرج3.۶۵0.0002.5۲0.000۱.۹۷0.000۴.۶۶۰.۰۰۰۵.۴۰۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد اردبیل3.۶۸0.0002.۸۵0.000۲.۰۸0.000۵.۲۲۰.۰۰۰۶.۵۳۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد مشهد3.۹00.0002.۸۶0.000۲.۱00.000۶.۲۰۰.۰۰۰۷.۳۵۰.۰۰۰۹.۴۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد بوشهر۲.۳00.000۱.۸00.000۱.۰00.000۲.۹۰۰.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد شهرکرد3.6۴0.0002.5۴0.000۱.8۲0.000۴.۷۰۰.۰۰۰۶.۳۵۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد رشت۴.600.000۳.500.000۲.۵00.000۷.۶۵۰.۰۰۰۸.۴۰۰.۰۰۰۹.۹۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد شیراز3.۹00.0002.۶00.000۱.۹00.000۵.۰۰۰.۰۰۰۶.۳۰۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد ارومیه۴.600.000۳.۲00.000۲.۵00.000۶.۰۰۰.۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد زنجان3.۸۲0.0002.۷۷0.000۱.۹۷0.000۵.۱۰۰.۰۰۰۶.۷۰۰.۰۰۰۷.۴۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد آستارا۴.۹00.000۳.۹۲0.000۲.800.000۷.۶۰۰.۰۰۰۸.۹۵۰.۰۰۰۹.۳۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد زاهدان3.6۸0.0002.۶00.000۱.8۵0.000۶.۶۵۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰۸.۱۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد بیرجند3.۷00.0002.5۶0.000۱.8۶0.000۵.۹۰۰.۰۰۰۶.۹۶۰.۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد قزوین۲.600.0002.۰00.000۱.۶00.000۳.۶۰۰.۰۰۰۴.۲۰۰.۰۰۰۵.۷۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد همدان۲.600.000۱.۶00.000۱.۱00.000۳.۹۰۰.۰۰۰۴.۸۰۰.۰۰۰۵.۹۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد سنندج۲.600.000۱.۷00.000۱.۱۲0.000۳.۹۲۰.۰۰۰۴.۸۶۰.۰۰۰۵.۹۷۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد کرمان3.6۲0.0002.5۸0.000۱.8۴0.000۵.۸۵۰.۰۰۰۶.۹۰۰.۰۰۰۸.۷۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد کرمانشاه3.۷۵0.0002.۴۳0.000۱.۷۳0.000۴.۳۱۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰۶.۴۱۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد یاسوج3.۴00.0002.۳۶0.000۱.۷۹0.000۴.۹۵۰.۰۰۰۵.۲۵۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد گرگان۴.600.000۳.500.000۲.8۴0.000۸.۲۰۰.۰۰۰۹.۱۰۰.۰۰۰۱۰.۶۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد سمنان3.۳00.0002.۴00.000۱.8۸0.000۵.۲۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۷.۴۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد خرم آباد۲.۰00.000۱.500.000۱.۱00.000۲.۶۳۰.۰۰۰۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد ساری۵.600.000۴.500.000۳.800.000۹.۸۵۰.۰۰۰۱۰.۸۵۰.۰۰۰۱۱.۹۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد اراک3.۱00.0002.۲00.000۱.۵۳0.000۴.۱۲۰.۰۰۰۵.۲۵۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد بندرعباس۲.۰۸0.000۱.500.000۱.۰00.000۲.۸۵۰.۰۰۰۳.۳۵۰.۰۰۰۴.۱۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد ایلام3.۷۸0.0002.۴۷0.000۱.۷۷0.000۴.۹۵۰.۰۰۰۵.۹۲۰.۰۰۰۷.۱۵۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد یزد۲.600.000۱.۸00.000۱.۳00.000۳.۶۰۰.۰۰۰۴.۸۰۰.۰۰۰۵.۳۰۰.۰۰۰
اندیکا به مقصد قم3.۰00.0002.۲00.000۱.۷00.000۳.۹۴۰.۰۰۰۴.۹۲۰.۰۰۰۶.۳۲۰.۰۰۰

معرفی اندیکا

شهرستان اندیکا یکی از شهرستان‌های استان خوزستان است با مرکزیت شهر قلعه خواجه است. جمعیت شهرستان اندیکا بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۸۵۰۰۰ نفر می باشد.

اندیکا تا سال ۱۳۸۶ جزء شهرستان مسجد سلیمان به حساب می‌آمد. اما با رشد و پیشرفتی که در زمینه‌های مختلفی نظیر اقتصاد، فرهنگ و سیاست داشته است، در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان شهرستانی مستقل از استان خوزستان شناخته شد. شهرستان اندیکا از ۳ بخش با نام‌های مرکزی، چلو و آبژدان تشکیل شده است. این شهرستان دارای ۶ دهستان و چندین روستا است.

سفارش حمل بار در اندیکا با شرکت بارکوب

شما میتوانید سفارشات حمل بار با انواع خودروهای باربری نیسان، وانت، خاور، کامیون و تریلی را همه روزه در سامانه بارکوب و با تماس با کارشناسان ما از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب سفارش دهید و از قیمت منصفانه سرویس های باربری ما بهره مند شوید.

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط:


    دیدگاهی ثبت نشده است

    آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود