ماسه شسته شوشتر حمل ونقل مصالح …ماسه شوشتر….شن در اهواز

شماره تماس :

حمل ونقل مصالح …ماسه شوشتر….شن ۳/۸و۳/۴…..

ماسه شکسته …‌‌بیس ..‌.گوپال ….قلوه سنگ…..اجر شیرین سفال ….

حمل نقل بصورت شبانه روزی میباشد جهت هماهنگ تماس گرفته شود…..

شناسه آگهی :

6088efc7e8688

بارکوب در قبال آگهی‌هایی که توسط سایر کاربران درج میشود، مسئولیتی ندارد. قبل از ملاقات حضوری از پرداخت هرگونه وجه جدا خودداری نمایید.

فهرست