خدمات اسباب کشی خوزستان

باربری اهواز

خدمات اسباب کشی خوزستان جهت حمل و نقل کالا و حمل اثاثیه منزل با پایانه باربری خوزستان

حمل بار توسط تریلی و کامیون و ترانزیت با بارنامه از جاده ها و مسیرهای زمینی انجام می شود