Skip to main content

باربری در قزوین ⭐️09199192005 لیست باربری ها+ آدرس و شماره تماس

موسسه باربری بارکوب ارائه دهنده خدمات باربری در قزوین، حمل بار در قزوین، اثاث کشی در قزوین و اتوبار در قزوین می باشد.
اگر به دنبال لیست شرکت های باربری قزوین بهمراه آدرس و شماره تماس هستید، این صفحه برای شماست.
همچنین برای مشاهده قیمت باربری در قزوین کلیک کنید.

شماره تماس باربری قزوین

خدمات باربری تهران به قزوین و بالعکس توسط بارکوب همه روزه ارائه می شود.

لیست باربری های قزوین ( تحت پوشش بیمه رایگان کالا )

لیست اتوبارهای قزوین و اتحادیه باربری قزوین جهت اسباب کشی منازل و ادارات و شماره باربری قزوین دیوار و باربری ماشین سنگین قزوین در جدول زیر آورده شده است. خوانندگان گرامی با مطالعه مطالب جمع آوری شده می توانند به کلیه درخواست های در حوزه باربری در قزوین دسترسی داشته باشند.

ناماستانشهرستانتلفنآدرسنوع
ابریشم بارقزوینقزوین32326636قزوینباربری بین شهری
پیروز سرعتقزوینقزوین32580010پایانه حمل بارباربری بین شهری
معتمد بارقزوینقزوین32580011پایانه حمل بارباربری بین شهری
خاوردارانقزوینقزوین32580017پایانه حمل بارباربری بین شهری
کمپرسی دارانقزوینقزوین32580018پایانه حمل بارباربری بین شهری
بهینه جامقزوینقزوین32580022پایانه حمل بارباربری بین شهری
جامدارانقزوینقزوین32580024پایانه حمل بارباربری بین شهری
تابش ترابرقزوینقزوین32580026پایانه حمل بارباربری بین شهری
سعادت ترابر سهندقزوینقزوین32580029قزوین کیلومتر ۱۸ جاده بویین زهراباربری بین شهری
سعادت ترابر سهندقزوینقزوین32580030پایانه حمل بارباربری بین شهری
البرز ترابر کاسپینقزوینقزوین32580032پایانه حمل بارباربری بین شهری
جهان البرزقزوینقزوین32580033پایانه حمل بارباربری بین شهری
نیکو بارقزوینقزوین32580035پایانه حمل بارباربری بین شهری
ک تک واحدی(قزوین)قزوینقزوین32580037کیلومتر ۱۷ جاده قزوین -بوئین زهرا پایانه بار قزوینباربری بین شهری
تعاونی تک واحدیقزوینقزوین32580037پایانه حمل بارباربری بین شهری
لیا ترابرقزوینقزوین32580039پایانه حمل بارباربری بین شهری
قزوین کامیونقزوینقزوین32580041پایانه حمل بارباربری بین شهری
ایران البرزقزوینقزوین32580042پایانه حمل بارباربری بین شهری
قافله ترابرقزوینقزوین32580046پایانه حمل بارباربری بین شهری
آرش بارقزوینقزوین32580047پایانه حمل بارباربری بین شهری
آبادنقزوینقزوین32580049پایانه حمل بارباربری بین شهری
گلرنگ ترابرقزوینقزوین32580050پایانه حمل بارباربری بین شهری
قزوین ترابرقزوینقزوین32580054پایانه حمل بارباربری بین شهری
تاو ترابرقزوینقزوین32580055پایانه حمل بارباربری بین شهری
آسان بارقزوینقزوین32580056پایانه حمل بارباربری بین شهری
گلبارانقزوینقزوین32580058پایانه حمل بارباربری بین شهری
شبدیز بارقزوینقزوین32580061پایانه حمل بارباربری بین شهری
نخل طلاییقزوینقزوین32580063پایانه حمل بارباربری بین شهری
شاهسون بارقزوینقزوین32580064پایانه حمل بارباربری بین شهری
کوهدشت امیدقزوینقزوین32580065پایانه حمل بارباربری بین شهری
 تعاونی تریلی داران البرزقزوینقزوین32580071پایانه حمل بارباربری بین شهری
تضمین بار(قزوین )قزوینقزوین32580080قزوین ک ۱۷ جاده بوئین زهرا پایانه حمل و نقل کالا غرفه ۴باربری بین شهری
تضمین بارقزوینقزوین32580081پایانه حمل بارباربری بین شهری
کارانه ترابرقزوینقزوین32580083قزوین کیلومتر ۱۷ جاده بویین زهرا پایانه های استان قزوینباربری بین شهری
کارانه ترابرقزوینقزوین32580083پایانه حمل بارباربری بین شهری
فلاح ترابرقزوینقزوین32580092پایانه حمل بارباربری بین شهری
فاخر ترابرقزوینقزوین32580104پایانه حمل بارباربری بین شهری
عمار البرزقزوینقزوین32580106پایانه حمل بارباربری بین شهری
البرز ترابر کاسپینقزوینقزوین32580111قزوین کیلومتر ۱۷ ج بویین زهراباربری بین شهری
لیاترابرنوینقزوینقزوین32580122کیلومتر ۱۷ جاده بوئین زهرا پایانه بار غرفه ۲۰باربری بین شهری
ترکیب بار قزوینقزوینقزوین32580205قزوین – کیلومتر ۱۷ جاده بویین زهرا – پایانه حمل و نقل استان قزوینباربری بین شهری
مبتکران سرعتقزوینقزوین33230258قزوینباربری بین شهری
فرآورده های نفتی مبتکران سرقزوینقزوین33230258جاده قدیم تهران داخل انبار نفتباربری بین شهری
بهار نفت قزوینقزوینقزوین33236910قزوینباربری بین شهری
خلیج فارسقزوینقزوین33374377پایانه حمل بارباربری بین شهری
فرآورده های نفتی قزوینقزوینقزوین33550088بلوار ابوترابی روبروی رستوران ملیباربری بین شهری
نوید بار کشاورزقزوینقزوین33576910قزوینباربری بین شهری
نمایندگی شرکت حمل و نقل توزیع و پخش سایه سمنقزوینقزوین2832249065شهر صنعتی البرز-خیابان جابربن حیان-بلوار امیر کبیرغربی-جنب شرکت پلی اورتانباربری بین شهری
گلباران (قزوین )قزوینقزوین2832550058قزوین جاده بوئین زهرا پایانه بار قزوین غرفه ۳۱باربری بین شهری
خاورداران (قزوین )قزوینقزوین2832580017کیلومتر ۱۷ جاده بویین زهراباربری بین شهری
بهینه جامقزوینقزوین2832580021قزوین ک ۱۷ جاده بویین زهراء پایانه های حمل ونقل کالا غرفه ۹باربری بین شهری
فاخر ترابر قزوینقزوینقزوین2832580023قزوین ک۱۷ جاده بویین زهرا پایانه حمل و نقل استان قزوینباربری بین شهری
تابش ترابرقزوینقزوینقزوین2832580025ک ۱۷ ج بویین زهرا پایانه کالا قزوین ساختمان موسسات غرفه ۱۲باربری بین شهری
نیکوبار(قزوین )قزوینقزوین2832580034کیلومتر ۱۷ چاده قزوین – بویین زهراباربری بین شهری
قزوین کامیونقزوینقزوین2832580040قزوین کیلومتر۱۷ جاده بوئین زهرا پایانه های باربری ساختمان موسسات غرفه ۲۱باربری بین شهری
ایران البرزقزوینقزوین2832580042استان قزوین شهرستان البرز – بخش مرکزی دهستان پیریوسفیان – روستای شهرک صنعتی لیا – پارک صنعتی لیا – جاده بویین زهرا کوچه پایانه غرفه ۲۲ طبقه همکفباربری بین شهری
قافله ترابرقزوینقزوین2832580045قزوین کیلومتر ۱۷ جاده بویینباربری بین شهری
آرش بار(قزوین )قزوینقزوین2832580047قزوین کیلومتر ۱۷جاده بوئین زهرا پایانه باربری غرفه ۲۴باربری بین شهری
پیروزسرعت (قزوین )قزوینقزوین2832580047کیلومتر ۱۷ جاده بویین زهراباربری بین شهری
تاوترابرقزوینقزوین2832580055کیلومتر ۱۷ جاده بویین زهراباربری بین شهری
شبدیزبارنمونهقزوینقزوین2832580061قزوین کیلومتر ۱۷ جاده بوئین زهراباربری بین شهری
کوهدشت امیدقزوینقزوین2832580065قزوین کیلومتر ۱۷ ج بویین زهرا غرفه ۳۵باربری بین شهری
معتمد بار البرزقزوینقزوین2832580077کیلولومتر ۱۷ جاده بویین زهرا – غرفه ۳باربری بین شهری
فلاح قزوینقزوینقزوین2832580092قزوین – کیلومتر ۱۷ جاده بویین زهرا – پایانه باربریباربری بین شهری
عمارالبرزقزوینقزوین2832580106قزوین کیلومتر۱۷ جاده بویین زهرا پایانه حمل و نقل استان قزوینباربری بین شهری
جهان البرزقزوینقزوین2832580113کیلومتر ۱۷ جاده بویین زهراباربری بین شهری
بهارنخل طلاییقزوینقزوین2832580161کیلومتر ۱۷ جاده بویین زهراباربری بین شهری
شاهسون بارقزوینقزوین2832580164قزوین کیلومتر۱۷جاده بوئین زهرا _ پایانه بار غرفه ۳۴باربری بین شهری
کمپرسی داران (قزوین )قزوینقزوین2833227449قزوین بلوار میرزا کوچک خان بعداز چهارراه نسیم شمال سمت چپ داخل گاراژ اصلانهاباربری بین شهری
شیشه جام بازسراسرکشورقزوینقزوین2833229940جاده رشت کیلومتر ۳ بلوار میزا کوچک خان روبروی کارخانه شیشه قزوین تعاونی حمل و نقلباربری بین شهری
بهارنفت قزوینقزوینقزوین2833236910قزوین کیلومتر ۴ جاده قدیم قزوین تهران انبار شرکت نفتباربری بین شهری
هاگ بار (قزوین)قزوینقزوین1.11111E+14سیلوی تاکستانباربری بین شهری
گلرنگ ترابر قزوینقزوینقزوین۰۲۸۳-۲۵۸۰۰۵۰قزوین،کیلومتر ۱۷ جاده بوئین زهرا،پایانه حمل و نقل کالا،طبقه دوم،غرفه ۲۶،شرکت گلرنگ ترابر قزوینباربری بین شهری
رهنمای آسانقزوینقزوین۰۲۸-۳۲۵۸۰۰۵۶قزوین کیلومتر ۱۷ جاده قزوین – بوئین زهراباربری بین شهری
تضمین راهقزوینقزوین۰۲۸۳۲۵۸۰۱۴۳-۵قزوین کیلومتر۱۷ جاده بوئین زهراء پایانه های باربری ساختمان موسسات طبقه فوقانی غرفه ۲۷باربری بین شهری
نوید بار کشاورز (قزوین )قزوینقزوین۲۵۵۰۵۳۵-۰۲قزوین کیلومتر ۳ جاده بویین زهراباربری بین شهری
جامدارانقزوینقزوین۳۲۵۸۰۰۹۸-۱۰۰کیلومتر ۱۷ جاده بویین زهرا پایانه های باربری ساختمان موسسات طبقه همکف غرفه ۱۱باربری بین شهری
تضمین راهقزوینقزوین۳۲۵۸۰۱۴۳-۵پایانه حمل بارباربری بین شهری
خلیج فارس (قزوین )قزوینقزوین۳۳۳۹۷۵۴-۰۲قزوین- جاده بوئین زهرا- پایانه باربری- طبقه دوم- غرفه ۱۹باربری بین شهری
قزوین ترابرقزوینقزوین۸-۰۲۸۳۲۵۸۰۱۴۶قزوین ک ۱۷ جاده بوئین زهراء پایانه های باربری غرفه ۲۸باربری بین شهری
آبادان (قزوین )قزوینقزوین۹-۲۵۵۰۱۳۷-قزوین ک ۱۷ ج بوئین زهرا پایانه حملو نفلباربری بین شهری
پرسی گازقزوینقزوینقزوینباربری بین شهری
شیشه جام بازقزوینقزوینقزوینباربری بین شهری
تریلی داران (قزوین )قزوینقزوینکیلومتر ۱۷ جاده بویین زهراباربری بین شهری
هنگل (قزوین )قزوینقزوینباربری بین شهری
بیدستانقزوینقزوینباربری بین شهری
گندم وآرد(قزوین )قزوینقزوینباربری بین شهری
شاهین البرزقزوینقزوینباربری بین شهری
عارف بارقزوینقزوینباربری بین شهری
اقتصاد قزوینقزوینقزوینباربری بین شهری
قزوین بارقزوینقزوینباربری بین شهری
مهربارقزوینقزوینباربری بین شهری
جمهورئ اسلامی (قزوین )قزوینقزوینباربری بین شهری
سعادت قزوینقزوینقزوینباربری بین شهری
داخلی راه ورقزوینقزوینباربری بین شهری
خورشیدقزوینقزوینباربری بین شهری
آبگینه ترابرقزوینقزوینقزوینباربری بین شهری
تیزروقزوینقزوینباربری بین شهری
انجمن صنفی کارگری رانندگان وانت بار استان قزوینقزوینقزوینباربری بین شهری
انجمن صنفی کارفرمایان حمل‌ونقل کالای شهرستان قزوینقزوینقزوین۲۵۵۱۸۳۳- ۰۲۸۱قزوین، انتهای خیابان نواب، تقاطع منتظری، روبروی میدان خشکبار، کد پستی: ۵۷۵۸-۱-۲۴۱۸۸باربری بین شهری
انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای کالای قزوینقزوینقزوین۴۴۵۳۴۱۰-۰۲۸۲کیلومتر ۱۷ جاده قزوین، بوئین زهرا، پایانه بارباربری بین شهری

شماره تماس باربری قزوین

 

سفارش باربری در قزوین

اگر قصد حمل بار در قزوین، اسباب کشی در قزوین و یا جابجایی لوازم منزل در قزوین را دارید و یا میخواهید کالایی را از قزوین به سایر شهرهای استان قزوین و شهرها و استان های دیگر جابجا کنید، میتوانید همه روزه از ساعت 8 صبح الی 8 شب با شماره های باربری قزوین تماس برقرار کنید. کارشناسان بارکوب آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.

نیسان در قزوین، وانت در قزوین، تریلی قزوین، خاور قزوین، کامیون قزوین، تک قزوین، جفت قزوین و خاور مسقف در قزوین توسط بارکوب ارائه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت روز تماس بگیرید.

شماره تماس باربری قزوین

 

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط: