Skip to main content

لیست باربری های اصفهان ⭐09136812005 جدول قیمت ها

باربری اصفهان

شرکت بارکوب اینبار قصد دارد حوزه باربری اصفهان را به شما معرفی نماید و جهت سفارش حمل بار میتوانید با داشتن شماره باربری اصفهان از خدمات ویژه باربری ما بهره ببرید.

 

تمامی خدمات باربری اصفهان، حمل اثاثیه منزل در اصفهان و اسباب کشی منزل در اصفهان را به ما بسپارید تا از کیفیت یکی از بهترین باربری های اصفهان برخوردار شوید. انواع خودروهای باربری نیسان اصفهان، وانت، خاور، ایسوزو، خاور، کامیون و تریلی آماده به کار هستند تا بسته به نوع بار و مقدار آن به شما سرویس های خود را ارائه نمایند.

فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه اصفهان هستید، از بزرگراه شهید آقابابایی تا بزرگراه شهید خرازی، از بزرگراه امام خمینی تا بزرگراه شهید خرازی و تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه های شهر اصفهان تحت پوشش اتوبار بارکوب است.

عالی قاپو اصفهان

جدول قیمت باربری اصفهان با سامانه بارکوب

جدولی که برای شما تهیه کرده ایم، قیمت باربری اصفهان را با انواع خودروهای باربری نیسان، وانت بار اصفهان، باربری ایسوزو اصفهان، خاور، کامیون و باربری تریلی در اصفهان را در اختیار شما قرار می دهد. شما میتوانید با توجه به نسبت به مسافت شهرستان ها نرخ باربری اصفهان را به خوبی بشناسید. جهت دریافت مشاوره رایگان در مورد خدمات بارکوب با ما تماس بگیرید.

بارکوب با معرفی اتحادیه باربری اصفهان بهترین نرخ اسباب کشی در اصفهان را شرح می دهد. طبق برآورد بارکوب هزینه باربری نیسان در اصفهان برای یک ساعت برابر با 140 هزار تومان و وانت بار تلفنی در اصفهان برابر با 80 هزار تومان می باشد. لازم به ذکر است که هزینه خاور به مدت سه ساعت و به همراه سه کارگر 1200 هزار تومان می باشد. جهت اطلاع از قیمت حمل بار انواع تریلی در اصفهان به لینک باربری تریلی اصفهان مراجعه کنید.

جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ به روز رسانی شده است.

از مبدا اصفهان به شهرستان:وانتنیسانخاور  تکجفتتریلی
اصفهان به مقصد کیش۲.۸00.000۳.۵00.000۴.۷00.000۶.300.000۷.۵00.000۱۰.350.000
اصفهان به مقصد تهران۲.۶00.000۴.۱90.000۵.۲00.000۹.۱۰۰.۰۰۰۱۱.۵۵۰.۰۰۰۱۴.۹۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد مشهد2.۶00.000۴.۱00.000۵.۶۵0.000۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۵۰۰.۰۰۰
‍اصفهان به مقصد ساری۲.۹50.000۴.۱00.000۷.۰00.000۱۰.۴۵۰.۰۰۰۱۴.۱۰۰.۰۰۰۱۷.۶۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد شیراز1.900.0002.۹00.000۳.۵00.000۴.۳۰۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰۷.۷۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد رشت۲.۶۵۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰۷.۱۰۰.۰۰۰۱۰.۷۰۰.۰۰۰۱۴.۳۰۰.۰۰۰۱۷.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد عسلویه۲.۱00.000۳.۱00.000۴.۷00.000۶.۲00.000۸.۲50.000۱۰.550.000
اصفهان به مقصد یزد۲.۲00.0003.3۵0.000۴.۷00.000۵.۲۸۰.۰۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰۱۰.۱۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد بوشهر۲.۰50.000۳.۰00.000۴.۰۵0.000۴.۸۰۰.۰۰۰۶.۲۰۰.۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد اهواز2.۵00.000۳.۶۵0.000۴.۲00.000۵.۷۰۰.۰۰۰۶.۸۰۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد گرگان۲.900.000۴.۳00.000۵.۱00.000۱۰.۳۵۰.۰۰۰۱۴.۱۰۰.۰۰۰۱۷.۴۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد قشم۲.۲00.000۳.۶00.000۴.۱00.000۵.۲00.000۷.۱00.000۸.۷00.000
اصفهان به مقصد اراک۲.۱00.000۳.۳00.000۴.۵00.000۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد چابهار۳.۰00.000۴.۴00.000۵.۲00.000۷.۴۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰۱۳.۱۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد کاشان۲.۳00.000۳.۳۷0.000۴.۵۶0.000۵.۴۴۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰۸.۵۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد کرمان۲.۱00.0003.۱۴0.000۴.200.000۵.۵۲۰.۰۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰۸.۴۳۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد زاهدان۳.۱00.000۴.۰00.000۴.۹00.000۶.۱۰۰.۰۰۰۸.۶۰۰.۰۰۰۱۰.۷۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد تبریز۳.۸50.000۴.۹00.000۵.۵00.000۹.۴۰۰.۰۰۰۱۲.۶۰۰.۰۰۰۱۵.۷۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد ارومیه۳.۷50.000۵.۰۵0.000۶.۱00.000۹.۷۰۰.۰۰۰۱۲.۸۰۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد آمل۳.۰۰0.000۴.۰۰0.000۶.۳00.000۹.۴۵۰.۰۰۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰۱۷.۵۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد چالوس۳.۲50.000۴.۱۵0.000۷.۰۳0.000۱۰.۰۵۰.۰۰۰۱۴.۴۰۰.۰۰۰۱۷.۹۵۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد بندرعباس۲.۵00.0003.۷00.000۴.۵00.000۶.۵۰۰.۰۰۰۸.۱۰۰.۰۰۰۹.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد بیرجند۲.۵۰۰.۰۰۰3.750.0005.900.000۹.۵۰۰.۰۰۰۱۲.۷۰۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد بجنورد۳.۰۰۰.۰۰۰۴.900.0004.500.000۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۶.۶۰۰.۰۰۰۲۰.۸۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد یاسوج۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۳۰۰.۰۰۰ ۲.۹۰۰.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰۴.۱۰۰.۰۰۰۵.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد همدان۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۱۰۰.۰۰۰ ۵.۲۰۰.۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰۸.۸۰۰.۰۰۰۱۰.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد قم۲.۲00.000۴.۰۰0.000۵.۰00.000۹.۰۰۰.۰۰۰۱۱.۰۵۰.۰۰۰۱۴.۶۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد قزوین۲.۹00.000۴.۷90.000۵.۸۵0.000۹.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد سنندج۳.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۵.۴۰۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد سمنان۲.۷00.000۴.۵۵0.000۵.۶00.000۹.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۶.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد زنجان۴.۲50.000۵.۸00.000۷.۵00.000۱۰.۴۰۰.۰۰۰۱۵.۶۰۰.۰۰۰۱۸.۷۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد خرم آباد۲.۱00.000۳.۶00.000۴.۰00.000۴.۹۰۰.۰۰۰۶.۰۵۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد ایلام۲.۵00.000۳.۸00.000۴.۱00.000۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۴۵۰.۰۰۰۹.۲۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد اردبیل۳.۰۵۰.۰۰۰ ۴.۱۰۰.۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰۱۱.۱۰۰.۰۰۰۱۵.۴۰۰.۰۰۰۱۹.۳۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد شهرکرد1.900.0002.۷00.000۳.۳00.000۴.۲۰۰.۰۰۰۵.۸۵۰.۰۰۰۷.۶۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد کرمانشاه۳.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۱۵۰.۰۰۰ ۵.۲۴۰.۰۰۰۷.۶۰۰.۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰۱۰.۵۰۰.۰۰۰
اصفهان به مقصد کرج
۲.۴00.000۴.۱۰0.000۵.۱00.000۹.۲۰۰.۰۰۰۱۱.۱۵۰.۰۰۰۱۴.۷۰۰.۰۰۰

لیست کامل باربری های اصفهان

سامانه حمل و نقل بارکوب با معرفی لیست باربری های اصفهان و بهترین باربری اصفهان و در اختیار گذاشتن آدرس و شماره تماس مراکز حمل و نقل کالا به شما خوانندگان گرامی کمک می کند تا هر آنچه از خدمات حمل انواع کالا و بار بخواهید را در اختیار داشته باشید. البته بارکوب در جدول زیر اسامی باربری اصفهان به تهران و باربری اصفهان به یزد و باربری اصفهان به رشت را نیز ذکر کرده است.

 

باربری اصفهان

شرکت بارکوبخیابان شهید بهشتی
اتوبار سید بار اصفهاندر حال بروز رسانیحسن آباد – آزادی – کوچه (چاه موتورآب ) – بلوار امام خمینی – پلاک ۵۶ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۳۷۹۱۳۳۶۹۵
باربری سپاهان کوهپایهدر حال بروز رسانیکوهپایه – شهرک صنعتی سجزی – جنب بانک صادرات  – پلاک۳۳ – کد پستی: ۸۱۳۷۹۳۸۷۳۳
باربری باقری اصفهاندر حال بروزرسانیقهجاورستان، پل غدیر ۵، مغازه چهارم سمت چپ، پلاک ۱۱، طبقه همکف – کد پستی: ۸۳۷۶۱۳۶۴۸۶
موسسه حمل و نقل قائم باردر حال بروز رسانیاصفهان – تیران – کوچه بوستان۲۹ – خیابان فروغی – پلاک ۳۲۷ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۳۸۶۳۳۳۸۱
اتوبار ارس بار اصفهاندر حال بروز رسانیاصفهان – اتوبان فرودگاه – انتهای حصه سمت چپ – ابتدای جلوان – پلاک ۱۶ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۸۳۹۱۹۶۳
مدائن بار اصفهاندرحال بروزرسانیجاده نائین، پایانه شرق، غرفه ۳ – کد پستی: ۸۱۳۵۱۰۰۰۰۰
اتوبار فاتح سعادت سپاهاندر حال بروز رسانیشرکت حمل ونقل فاتح سعادت – خیابان اصلی – جاده اصفهان سجزی – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۳۹۱۷۵۳۳۱
بعثت بار اصفهاندر حال بروزرسانیاتوبان چمران، مادی شاه پسند  – کد پستی: ۸۱۹۷۶۶۳۱۴۱
آرش بار اصفهاندر حال بروز رسانیاصفهان – کاوه – کوچه پارک جابر ۱ – خیابان جابر انصاری – مجتمع آرش – پلاک ۷۲ – طبقه اول – واحد ۱ – کد پستی: ۸۱۳۸۹۸۳۷۳۳
باربری شرکت نمایشگاههادر حال بروزرسانیپل شهرستان محل دائمی، نمایندگی بین المللی استان اصفهان – کد پستی: ۸۱۵۸۱۱۹۹۹۷
شرکت وانت تلفنی اصفهاندر حال بروز رسانیخ بعثت – سه راه گلستان – نبش کوی جوی دارک – مجتمع تجاری صیرفیان – کد پستی: ۸۱۹۷۸۸۵۴۵۲
موسسه آذر باردر حال بروز رسانیمیدان قیام، کوی کمر زرین، پاساژ زرین – کد پستی: ۸۱۵۵۷۱۸۵۳۸
اتوبار دنابار اصفهاندر حال بروز رسانیاصفهان – اریسون – خیابان جی غربی – خیابان لاله – پلاک ۸ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۵۹۱۱۳۴۳۹
اتوبار قصرباردر حال بروزرسانیاصفهان – حافظ – کوچه شهیدان جهانگیر مقدم – بن بست شمس – پلاک ۳ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۴۷۶۶۳۳۳۵
باربری مهربار اصفهان درحال بروز رسانیاصفهان – شاهزید – کوچه شهید مجید یاوری [۷] – کوچه شهید علیرضا نوروزیان [۸-۱۱] – پلاک ۲ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۵۷۷۱۷۴۱۱
شرکت باربری ولیعصردر حال بروز رسانیاصفهان – گورت – کوچه شهیدرنجکش – خیابان فرهنگ غربی – پلاک ۱۲ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۵۹۴۱۱۸۴۴
نوید بار سپاهاندر حال بروزرسانیاصفهان – خیابان جی شرقی – امتداد کانال آب – سمسور – خیابان نظام الملک غربی – پلاک ۶۶ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۵۹۸۸۷۸۶۵
عدل بار اصفهاندر حال بروز رسانیمنطقه صنعتی محمودآباد – شهرک صنعتی محمود آباد – خیابان فرعی – خیابان ۲۶ شرقی – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۶۱۱۹۷۱۴۱

لیست باربری های برون شهری اصفهان تحت پوشش بیمه رایگان کالا

اگر برای حمل کالای خود به انواع کامیون و یا تریلی با وزن 4 الی 25 تن نیاز دارید، می توانید از شرکت های حمل و نقل برون شهری اصفهان استفاده کنید. بارکوب در جدول زیر اسامی و شماره تماس این شرکت ها را آورده است.

شرکت حمل و نقل همدانیاندر حال بروز رسانیاصفهان، پایانه امیرکبیر
چاپار سبز جادهدر حال بروز رسانیپایانه حمل و نقل کالای امیرکبیر
موسسه حمل و نقل علویدر حال بروز رسانیاصفهان، کیلومتر ۴ جاده نایین، پایانه شرق غرفه ۲۳
باربری جلفاباردر حال بروز رسانیپایانه شرق اصفهان
شرکت حمل و نقل آپادانادر حال بروز رسانیشاهپور جدید، خ باباگلی
موسسه حمل و نقل خلیج فارسدر حال بروز رسانیاصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز،‌ سیلو شهید موسوی
موسسه البرز نودر حال بروز رسانیاصفهان، خیابان امیرکبیر، نبش فلکه امیرکبیر
شرکت حمل و نقل تابشدر حال بروز رسانیاصفهان، خیابان امیرکبیر، بعدازمیدان، نرسیده به چهارراه
 موسسه حمل و نقل متحدراددر حال بروز رسانی در حال بروز رسانی
گسترش ترابردر حال بروز رسانیاصفهان، خیابان امیرکبیر، پایانه امیرکبیر، غرفه ۱۲

لیست تخلیه بارهای اصفهان (خرده بار)

طبق اطلاعاتی که بارکوب برای شما گردآوری کرده است، جهت دریافت خرده بار ارسالی از تهران می توانید به آدرس هایی که در لیست زیر بدان پرداخته شده است، مراجعه کنید. ضمنا تخلیه بارهای نام برده در جدول همگی نماینده ی باربری های شوش تهران هستند و خرده بار از اصفهان به سراسر ایران ارسال می کنند.

تخلیه بار اصفهان

لیست تخلیه بارهای اصفهان تحت پوشش بیمه کالا

میلاد بار اصفهان در حال بروزرسانیاصفهان – بعثت – کوچه نقش جهان – کوچه شیشه گری – تخلیه کالا میلاد – پلاک ۳۰ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۷۸۸۴۱۱۳
ارسال خرده بار امیندر حال بروز رسانیاصفهان – آیت اله غفاری – کوچه ( دهقان ) – خیابان شمس – تخلیه کالا امین – پلاک ۴۸ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۷۸۷۸۱۷۳
موسسه تخلیه بار گیتی نورد۰۳۱۳۳۸۷۴۰۶۴اصفهان – خیابان امیرکبیر – بعد از فلکه – مقابل بازسازی شهید میثمی – تخلیه بار گیتی نورد – کد پستی: ۸۱۹۵۹۵۳۳۵۸
شرکت تخلیه بار صداقتدر حال بروز رسانیاصفهان – جی – کوچه ملک – خیابان شهدای ابهر – تخلیه بار صداقت – پلاک ۱۹ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۵۹۶۵۳۸۳۱
تخلیه بار مهر ایران اصفهاندر حال بروز رسانیاصفهان – حسن آباد – کوچه ((حسن آباد۲)) – بن بست اول – تخلیه کالا مهرایران – پلاک ۳ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۶۳۶۴۵۳۶
شرکت تخلیه بار ره اندیش سپاهاندر حال بروز رسانیاصفهان – امام خمینی – کوچه شقایق [۱۴۸] – خیابان امام خمینی – تخلیه کالا ره اندیش  – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۸۹۱۳۵۵۱۱
ارسال خرده بار مهر اصفهاندر حال بروز رسانیمنطقه صنعتی محمودآباد – روستای محمودآباد – شهرک صنعتی محمود آباد – خیابان اصفهان – تهران – خیابان محمودآباد – تخلیه کالا مهر – طبقه اول – کد پستی: ۸۱۶۱۱۹۳۱۱۴
شرکت تخلیه بار آشناباردر حال بروز رسانیاصفهان – امیر کبیر – میدان امیرکبیر – مقابل بانک ملی – تخلیه کالا آشنابار – پلاک ۶۲۴ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۹۵۳۸۱۴
سجاد باردر حال بروز رسانیاصفهان – منتظرالمهدی – کوچه شقایق – خیابان عاشق اصفهانی غربی – تخلیه کالا سجاد – پلاک ۷۳ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۷۸۱۳۷۳۴
موسسه تخلیه بار امیرکبیردر حال بروز رسانیاصفهان – امیر کبیر – خیابان پرتو – خیابان قائم مقام فراهانی – تخلیه کالا امیرکبیر – پلاک ۱۱۷ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۹۵۷۸۱۳
موسسه تخلیه بار ایزدی اصفهان۰۳۱۳۳۸۵۲۰۴۵میدان استقلال بلوار بعثت مقابل تاکسی تلفنی – کد پستی: ۸۱۸۹۱۶۳۸۳۵
شزکت تخلیه بار نقش جهان۰۳۱۳۳۸۶۲۵۱۱امام خمینی، خیابان ۱۲ بهمن – کد پستی: ۸۱۹۵۸۱۴۴۶۱
ارسال خرده بار سپرک آسیا۰۳۱۳۳۸۶۸۰۲۵امام خمینی، شهید باباگلی – کد پستی: ۸۱۹۵۹۴۵۱۱۱
تخلیه بار دانیال سپاهاندر حال بروز رسانیاصفهان – شهرک رسالت – کوچه فرزانگان – خیابان بسیج – تخلیه کالا دانیال سپاهان – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۸۹۱۱۳۴۵۹
شرکت تخلیه بار سالار بار سپاهاندر حال بروز رسانیاصفهان – امیر کبیر – خیابان امام خمینی – خیابان امیرکبیر – گاراژ سپاهان تخلیه بار سالار بار سپاهان – پلاک ۲۳۰ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۹۱۴۹۹۹
موسسه کالا قدس۰۳۱۳۵۵۸۰۷۹۴کانال نوربخش – روستای قهاب شمالی – ندارد – بزرگراه شهید اردستانی – خیابان المهدی – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۶۴۱۴۸۸۷۸
ارسال خرده بار علوی۰۳۱۳۳۸۷۱۸۰۴شهرک صنعتی امیرکبیر نوآوران فرعی ۲ – کد پستی: ۸۱۹۵۱۴۸۸۸۱
شرکت خرده بار رهسپاردر حال بروز رسانیاصفهان – امیرکیبر – خیابان پردیس – خیابان جهادگران – تخلیه کالا رهسپار – پلاک ۱۲۵ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۱۱۴۴۱۳
قناعت باردر حال بروز رسانیاصفهان – خیابان امام خمینی – چهارراه شریف – مقابل بانک سپه ( تخلیه بار قناعت بار – کد پستی: ۸۱۸۹۸۹۴۸۵۴
تخلیه بار نصف جهاندر حال بروز رسانیگمرک اصفهان – روستای کرارج – اتحادیه تعاونی روستایی – خیابان اصلی – خیابان جاده اصفهان شیراز – تخلیه بار نصف جهان – پلاک ۲ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۶۹۱۷۹۹۹۹
ارسال خرده بار جهان پیما۰۳۱۳۴۴۴۵۸۶۹اصفهان – بهارستان – خیابان مخابرات۹۴ – خیابان کاوه – انبار محمولات سبک جهان پیما – پلاک ۳۰۴ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۶۸۶۷۸۹۶
صبا باردر حال بروز رسانیاصفهان – بابوکان جنوبی – کوچه ۱ – خیابان امام جواد(ع) – تخلیه کالا صبا – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۸۷۱۱۳۸۹۱
شرکت تخلیه بار آرژانتیندر حال بروز رسانیاصفهان – امیر کبیر – خیابان مبتکران – خیابان مشیر الدوله – تخلیه کالات آرژانتین – پلاک ۴۶۹ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۱۴۳۵۵۴
موسسه تخلیه کالا آریا۰۳۱۳۳۸۷۴۰۸۳اصفهان – امام خمینی – خیابان عطا الملک – خیابان قائم مقام شمالی – مقابل خیابان صنعت – پلاک ۱۲۴ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۱۵۴۸۵۳
ارسال خرده بار صحراباربروز رسانیاصفهان – ارغوانیه – کوچه شهیدان حجازی [ارغوان ۲۷] – بلوار ارغوانیه – تخلیه کالا صحرابار – پلاک ۳۱۷ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۵۵۱۳۵۱۳۴
البرزنودر حال بروز رسانیاصفهان – امیر کبیر – خیابان امام خمینی – میدان امیرکبیر – ساختمان البرز نو – پلاک ۶ – طبقه همکف – واحد ۵ – کد پستی: ۸۱۹۵۹۱۷۳۵۴
شرکت تخلیه بار ایران بنزدر حال بروز رسانیاصفهان – استاد فلاطوری – کوچه امام۲ – خیابان بعثت – تخلیه کالا ایران بنز – پلاک ۱۱۸ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۳۷۶۵۷۹۱
موسسه تخلیه کالا قاسمیدر حال بروز رسانیمزرعه گورت – بلوار امام رضا – پلاک ۱۸۴ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۶۵۱۴۸۵۱۷
تخلیه کالا اخوان۰۳۱۳۳۸۷۴۴۳۴اصفهان – بابا گلی – خیابان امام خمینی – خیابان شهید بابا گلی – تخلیه کالا اخوان – پلاک ۱۶۶ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۹۳۴۵۱۷
شرکت تخلیه کالا وحیددر حال بروز رسانیکانال نوربخش – اتوبان فرودگاه – کوچه پارس بتون – کوچه فرعی دوم راست – تخلیه کالا وحید – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۶۴۱۴۸۹۵۲
موسسه تخلیه کالا جاوید ترابردر حال بروز رسانیاصفهان – امام رضا – کوچه سی ام – خیابان امام جواد – تخلیه کالا جاوید ترابر – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۸۷۱۱۴۱۳۹
شرکت ملت بار۰۳۱۳۳۸۸۰۰۰۰اصفهان – امیر کبیر – خیابان قائم مقام – خیابان شهید بابا گلی – تخلیه کالا ملت بار – پلاک ۳۵ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۹۱۷۹۷۲
تخلیه کالا تک تاز ترابر۰۳۱۳۵۳۱۳۷۹۷استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بخش مرکزی – شهر اصفهان – ارغوانیه – کوچه ارغوان ۲۳ ک مسجد المهدی – بلوار ارغوانیه – ساختمان   – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۵۵۱۳۳۱۴۵
موسسه اکبر شاهیدر حال بروز رسانیکوهپایه – طالقانی – کوچه (فرعی امام رضا) – بلوار امام رضا – تخلیه کالا اکبرشاهی – پلاک ۸۵ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۳۷۱۹۳۳۴۸۴
تخلیه کالا توانا۰۳۱۳۳۸۶۹۹۹۱اصفهان – ولی عصر – بلوار فرزانگان – خیابان حاج محمود آبتین – تخلیه کالا توانا – پلاک ۲۷ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۳۱۱۹۹۷۹
شرکت تخلیه کالا مطهردر حال بروز رسانیاصفهان – شهید بابا گلی – کوچه نمونه سلامتیان – خیابان شهید بابا گلی – تخلیه کالا مطهر – پلاک ۱۲۸ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۹۴۴۸۵۳
موسسه تخلیه بار ترانسپورت جنوب۰۳۱۳۳۳۶۱۷۴۰صمدیه، جنب بانک ملی – کد پستی: ۸۱۸۳۶۳۸۱۵۳
شرکت تخلیه بار ترقیدر حال بروز رسانیمولنجان – روستای قهاب شمالی – خیابان بوستان – کوچه دبستان [۱۱] – تخلیه کالا ترقی  – پلاک ۳۴۵ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۶۴۱۵۷۳۵۴
تخلیه بار ولیعصر ( فشارکی )در حال بروز رسانیاصفهان – ولی عصر – کوچه شهید محسن موذنی [۳۸] – خیابان ولی عصر – تخلیه بار ولیعصر (فشارکی) – پلاک ۴۳۵ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۵۵۹۸۳۹۱۱
موسسه تخلیه بار جیدر حال بروز رسانیشهرک صنعتی جی – روستای قهاب جنوبی – شهرک صنعتی جی – خیابان شهرک – ساختمان هیئت امنا تخلیه بار جی – پلاک ۸ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۵۹۴۸۴۱۳۴
کسری بار۰۳۱۳۳۸۶۱۷۳۹اصفهان – امام خمینی – خیابان مشیر الدوله – خیابان امام حسین – تخلیه بار کسری – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۵۱۵۵۷۸۱
ارسال خرده بار نادری۰۳۱۳۳۸۶۰۰۸۹امام خمینی، باباگلی، مقابل تاکسی تلفنی – کد پستی: ۸۱۹۵۹۱۸۳۷۸
شرکت تخلیه بار المپیکدر حال بروز رسانیاصفهان – شهرک ولیعصر – بلوار فرزانگان – خیابان حاج محمود آبتین – تخلیه بار المپیک – پلاک ۳۱ – طبقه همکف – کد پستی: ۸۱۹۳۱۱۹۹۹۷
موسسه تخلیه بار فرهنگ نو۰۳۱۳۳۸۷۶۳۸۳امام خمینی، زرین، مقابل یخ سازی – کد پستی: ۸۱۹۵۸۱۳۴۸۱
 کورش بار۰۳۱۳۳۳۱۶۴۱۵امام خمینی، بعدازچهارراه شریف، مقابل بانک سپه – کد پستی: ۸۱۸۹۸۹۴۸۳۱

آشنایی با شهر اصفهان

طبق تحقیقات کارشناسان بارکوب وسعت شهر اصفهان ۲۲۰کیلومتر مربع می باشد که با جمعیتی حدود سه میلیون نفر در فاصله 435 کیلومتری تهران واقع شده است. شهر اصفهان دارای چندین شهرک صنعتی مهم از جمله خوانسار، کوهپایه، مورچه خورت، منظریه، گلپایگان، امیرکبیر، رازی، اشترجان و هرند می باشد که سهم مهمی در حمل و نقل زمینی کالا توسط انواع کامیون به سراسر ایران ایفا می کند.

شهر اصفهان از شمال با شهرستان برخوار، شاهین شهر و میمه و اردستان همجوار است و در ضلع غربی با خمینی شهر، فلاورجان، مبارکه و شهرضا در ارتباط می باشد؛ در ضلع جنوبی مستقیما با استان یزد همجوار است. اطلاعاتی از این قبیل برای شما که به دنبال مناسبترین راه حمل و نقل هستید، به برنامه ریزی های شما کمک می کند.

سوالات متداول:

جهت حمل ۳ تن بار از کدام ماشین باربری می توان استفاده کرد؟

 کارشناسان بارکوب به شما خاور را توصیه میکنند، چرا که توانایی حمل تا ۴ تن بار را دارد. اما نکته ای که باید بدان توجه داشته باشید، نوع بار و همچنین طول بار مورد نظر می باشد. اگر طول بار بیشتر از طول اتاق خاور باشد، شما باید از کامیون تک و یا حتی جفت استفاده کنید.

آیا بارکوب با نیسان حمل بار انجام می دهد؟

پاسخ کارشناسان بارکوب مثبت می باشد. شما جهت اطلاعات بیشتر می توانید در صفحه اصلی سایت از قیمت ها و نحوه کرایه این ماشین مطلع شوید.

آیا بارکوب حمل اثاثیه از طبقه دوم به سوم یک ساختمان را انجام میدهد؟ هزینه این حمل و نقل به چه صورت است؟

  • بله، بارکوب اینگونه حمل و نقل را بر عهده می گیرد. اگر می خواهید از قیمت حمل اثاثیه منزل اطلاع یابید، می توانید عبارت حمل اثاثیه منزل بارکوب و یا اسباب کشی در اصفهان بارکوب را در گوگل سرچ کنید.

سفارش باربری اصفهان از طریق سامانه بارکوب

پرسنل شرکت بارکوب همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب منتظر تماس های شما می باشد و انواع خدمات حمل بار در اصفهان با خودروهای نیسان، وانت، خاور، کامیون، ایسوزو و تریلی را در اختیار شما قرار میدهد. کافیست با شماره های ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت بهترین خدمات باربری را دریافت نمایید.

 

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط: